Kniga_Rod

З другої половини XIX сторіччя і приблизно до 1917 року (деінде трохи довше) метричні книги костелів велись на спеціальних друкованих бланках з одноманітним набором даних.

Свідоцтво про народження містилось на розвороті двох сторінок – в лівій частині дані про дитину, в правій – про батьків і хресних. На одному розвороті зазвичай було розміщено 4 свідоцтва. Приблизно з другої половини XIX сторіччя католицькі метрики починають записувати російською мовою.

Плюси католицької метрики – як правило вказане дівоче прізвище матері. Мінуси – не вказані імена по-батькові батька і матері дитини.

Зручно, що прізвище дитини можна «підглянути» в спеціальній графі збоку, що дозволяє швидко переглядати книгу. Також це прізвище «збоку» корисне тим, що дублює прізвище в тексті, де воно не завжди написане розбірливо (див. фото – прізвища підкреслені)

Rozdenie_razvorot

Що корисного можна знайти в римо-католицькій метриці про народження:

Ліва сторона:

Прізвище новонародженого – збоку
Дати народження та хрещення – зазвичай відрізняються на кілька днів, але іноді можуть відрізнятись і на кілька років
Рік – частіше за все написаний прописом
Найменування парафії
Ім’я новонародженого – зазвичай написане після слів «охрещено дитя по имени», не слід його плутати з ім’ям священника
Ім’я та прізвище священника

Rozdenie1_Ru

Права сторона:

Статус, місце проживання (губернія і повіт), ім’я та прізвища батька і матері дитини
Дитина народилася в законному шлюбі або незакононарождена
Стать дитини – це можна побачити в таблиці нумерації в лівій частині або в тексті буде вказано – син або донька
Місце народження – назва населеного пункту
Імена та прізвища хресних батьків («восприемников»)

Rozdenie2_Ru


Розшифровка тексту зі свідоцтва на фотографії:

Фамилія окрещеннаго: Сабатинов
№: 37
Счетъ родившихся

Мужскаго пола:
Женскаго пола: 17
Числа

Рожденія: 18 Января
Крещенія: 27 Января

Когда, где, кто и кем, одною ли водою или со всеми обрядами таинства окрещенъ?:
Тысяча восемьсотъ восьмидесятаго года Января двадцать седмаго дня, въ Житомирскомъ Римско-Католическомъ Кафедральномъ вместе и Приходскомъ Костеле, окрещено дитя по имени Марія Ксендзомъ Альбертомъ Совинскимъ Викариемъ сего костела съ совершеніемъ всехъ обрядов таинства.

Какихъ родителей, когда и где т. е. в какомъ приходе родился крещенный?:
Дворянъ Волынской Губерніи Житомирскаго Уезда Александра и Маріи изъ Башинскихъ Сабатиновъ законныхъ супруговъ дочь, текущаго тысяча восемьсот восьмидесятаго года января восемьнадцатаго дня въ городе Житомире рожденная.

Кто были по имени и прозванію воспріемники при Св. Крещеніи и кто присутствовалъ:
Воспріемниками были Войцехъ Войцишевскій съ Камиліею Бернацкою девицею.
Рукоприкладство свидетелей записки по желанію.


Переклад:

Прізвище охрещеного: Сабатинов
№: 37
Рахунок нарождених

Чоловічої статі:
Жіночої статі: 17
Числа

Народження: 18 Січня
Хрещення: 27 Січня

Коли, де, хто і ким, одною водою чи з усіма обрядами таїнства був охрещений?:
Тисяча вісімсот вісімдесятого року Січня двадцять сьомого дня, в Житомирському Римо-Католицькому Кафедральному разом і Приходському Костелі, охрещена дитина на ім’я Марія Ксендзом Альбертом Совінським Вікарієм цього костелу зі здійсненням всіх обрядів таїнства.

Яких батьків, коли і де тобто в якому приході народився хрещений?:
Дворян Волинської Губернії Житомирського Повіту Олександра і Марії з Башинських Сабатинов законного подружжя донька, поточного тисяча вісімсот вісімдесятого року Січня вісімнадцятого дня в місті Житомирі народжена.

Хто були за ім’ям та прозванням хресні при Св. Хрещенні та хто був присутній:
Хресними були Войцех Войцишевський з Камілією Бернацькою дівицею.
Рукоприкладство свідків записки за бажанням.


Не завжди потрібно виписувати свідоцтво повністю, наприклад, якщо Ви дивитесь дані не своїх прямих пращурів, а бічних гілок роду, то можна і скоротити. Головне – не скоротити найважливішу інформацію (наприклад, на початку пошуків я забувала записувати номер сторінки, або населений пункт, або дату народження, потім доводилося знову замовляти справу).

У стислому вигляді обов’язкові дані будуть виглядати так – номер справи і сторінки, дата народження та хрещення, статус, імена та прізвища дитини і батьків, населений пункт:


ГАЖО 178/3/159
Л. 217
1880 рік, 18 (27) січня
Марія – Дв. Олександра і Марії з Башинських Сабатинов, Житомир


Корисні зауваження:

– Формулювання «з» або «ур.» (уродженої) позначає дівоче прізвище матері. Таким чином фразу «Олександра і Марії з Башинських Сабатинов» слід розшифровувати як «Олександра Сабатина і Марії уродженої Башинської», а не навпаки.

– Якщо народився незаконнонароджений, то в тексті не буде зазначений батько. Зрідка на свідоцтві можуть бути зазначені дані про усиновлення чи шлюб матері.

– Дуже рідко зустрічаються нетипові свідоцтва, наприклад про дітей, що були знайдені на порозі церкви та інші.

– Іноді на свідоцтвах про народження олівцем зроблені помітки про шлюб, смерть, або видані цій людині довідки.

Дивитись приклади свідоцтв про народження з Києва

2+