Київ – римо-католики, народження, 1888 рік

Метрична книга Київського приходського римо-католицького костела за 1888 рік

Новонарождені:

Железницький – Геновефа – Міщанин Київської Губернії м. Сквира Іван Железницький Єкатерина Раковська. Стор. 1зв-2

Шмідт – Ядвига – Міщанин Подільської Губернії м. Вінниця Франц-Мечислав Шмідт Людвіка Тарнавська. Стор. 1зв-2

Малішевський – Леонард – Дворянин Мінської Губернії та Повіту Станіслав-Миколай Малішевський Ядвига Малашинських. Стор. 1зв-2

Рожанський – Антоніна – Селянин Волинської Губернії м. Троянова Леон Рожанський Марія Родко. Стор. 1зв-2

Винярський – Клеменс – Австрійський підданий Франц-Мечислав Винярський Юлія Макан. Стор. 2зв-3

Сумовський – Франциска – Відставний унтер-офіцер Феодор Сумовський Юзефа Вевель. Стор. 2зв-3

Левандовський – Сигизмунд – Селянин Київської Губернії Бердичівського Повіту Владислав Левандовський Марія Слотвицька. Стор. 2зв-3

Кромпгольц – Іван – Міщанин м. Києва Карл Кромпгольц Марія Міхальська. Стор. 2зв-3

Пясецький – Марія – Побілетний унтер-офіцер М. Саперного Батальйону Андрій Пясецький Людвика Шмигельська. Стор. 3зв-4

Мончинський – Франциска – Міщанин Волинської Губернії м. Житомира Іронім Мончинський Павліна Пилярська. Стор. 3зв-4

Лісовський – Софія – Дворянин Волинської Губернії Житомирского Повіту Іван-Йосиф Лісовський Софія Лянде. Стор. 3зв-4

– Емілія незакононароджена – Чешка Волинської Губернії Ровенського Повіту Чешсько-Глинської волості Антоніна Валкоун. Стор. 3зв-4

Сметана – Юзефа – Австрійський підданий Август Сметана Анна Гольпух. Стор. 4зв-5

Соболевський – Владислав – Унтер-офіцер Казимір Соболевський Кароліна Здройковська. Стор. 4зв-5

Соболевский – Юлия – Унтер-офіцер Казимір Соболевський Кароліна Здройковська. Стор. 4зв-5

Лукашевич – Валентина – Дворянин Волинської Губернії м. Житомира Юліан Лукашевич Юлія Бельська. Стор. 4зв-5

Ванштраль – Даниїл – Міщанин м. Києва Федор Ванштраль Розалія Вевель. Стор. 5зв-6

Бульон – Олександр – Міщанин м. Києва Олександр Бульон Амалія Штурм. Стор. 5зв-6

Мялковський – Петро – Міщанин Київської Губернії м. Василькова Фелікс Мялковський Єкатерина Медзведзька. Стор. 5зв-6

Рожнецький – Євгеніуш – Австрійський підданий Володимир Рожнецький Марія Вольська. Стор. 5зв-6

Островський – Григорій – Міщанин Київської Губернії Васильківського Повіту Цезарій Островський Францишка Карпинська. Стор. 6зв-7

– Олена незакононароджена – Селянка Курляндської Губернії Ловичеського Повіту Бригіда Кеклі. Стор. 6зв-7

Юревич – Іван – Міщанин м. Ковно Йосиф Юревич Юліана Роєцька. Стор. 6зв-7

Мондзелевський – Теофілія – Міщанин Київської Губернії Радомисльського Повіту Теофілій Мондзелевський Марія Володкевич. Стор. 6зв-7

Лостовський – Марія – Відставний солдат 47 піхотного Самарського полку Константин Лостовський Текла Антошевська. Стор. 7зв-8

Павловський – Володимир – Запасний армії поручик Володимир Павловський Емілія Проховська. Стор. 7зв-8

Кречмар – Люциан – Дворянин Варшавської Губернії та Повіту Люциан-Каспр-Мельхіор-Бальтазар Кречмар Бона-Марія Бржозовська. Стор. 7зв-8

Дютоа (Dutoiet) – Надєжда-Роза-Павліна – Французький громадянин Альфред-Євгеній Дютоа (Dutoiet) Іоанна-ЛеопольдІна-Анна Вангов (Van-Hove). Стор. 7зв-8

Пошелюк – Францишек – Селянин Мінської Губернії Пінського Повіту Йосиф Пошелюк Ядвига Ліпська. Стор. 8зв-9

Зелінський – Марія – Міщанин м. Києва Юлій Зелінський Розалія Клімовська. Стор. 8зв-9

Сологуб – Юзефа – Селянин Віленської Губернії та Повіту Ігнатій Сологуб Єкатерина Фогель. Стор. 8зв-9

Дитковський – Мальвіна – Дворянин Київської Губернії та Повіту Петро Дитковський Софія Чоповська. Стор. 8зв-9

Жураковський – Броніслав – Дворянин Київської Губернії Бердичівського Повіту Нарциз Жураковський Людвіка Лапінська. Стор. 9зв-10

Монькевич – Броніслава-Антоніна – Дворянин Волинської Губернії Житомирського Повіту Антон Монькевич Марцеліна Якубовська. Стор. 9зв-10

Гральчик – Елеонора – Відставний унтер-офіцер Варфоломей Гральчик Марцианна Ліпінська. Стор. 9зв-10

– Марія незакононароджена – Дворянка Волинської Губернії Марія Лещинська. Стор. 9зв-10

– Анна незакононароджена – Дворянка Волинської Губернії Марія Лещинська. Стор. 10зв-11

Якшук – Юлія – Міщанин Мінської Губернії Слуцького Повіту Григорій Якшук Юлія Хмєлєвська. Стор. 10зв-11

Годзембо-Венглінський – Михаїл-Олександр – Дворянин Люблинської Губернії та Повіту Стефан-Леон Годзембо-Венглінський Емма-Марія Шміц. Стор. 10зв-11

– Михаліна незакононароджена – Мешканка Петриківської Губернії та Повіту Маріанна Оконська. Стор. 10зв-11

Серафинович – Казимір – Міщанин м. Варшави Михаїл Серафинович Марія Киселинська. Стор. 11зв-12

Киселевський – Євгеній – Міщанин Київської Губернії м. Бердичіва Олексій Киселевський Валерія Годлевська. Стор. 11зв-12

Морочинський – Яніна – Міщанин м. Києва Аполінарій Морочинський Саломея Ліпінська. Стор. 11зв-12

Хржонщевський – Яніна – Дворянин Київської Губернії Цезарій-Мар’ян Хржонщевський Юлія Ягелло. Стор. 11зв-12

Тусинський – Казимір – Відставний рядовий Франц Тусинський Розалія Шостак. Стор. 12зв-13

Карпінський – Теофіл – Побілетний рядовий Степан Карпінський Маріанна Мошинська. Стор. 12зв-13

– Леонард незакононароджений – Мешканка м. Сувалок Міхаліна Садовська. Стор. 12зв-13

– Болеслав незакононароджений – Мешканка Пруська Піддана Луїза Шипп. Стор. 12зв-13

Хмеліовський – Станіслав – Дворянин Волинської Губернії Житомирського Повіту Петро-Рафаїл Хмеліовський Пелагея-Октавія Невмержицька. Стор. 13зв-14

Влинський – Анна-Аполонія – Міщанин м. Ніжина Чернігівської Губернії Франц-Павлін Влинський Юзефа Зволінська. Стор. 13зв-14

Коган – Яніна – Купець м. Києва Йосиф Коган Олена Гринкевич. Стор. 13зв-14

Завадзький – Розалія – Побілетний старшого розряду писар Антон Завадзький Камілія Жубр. Стор. 13зв-14

Постемпський – Людвик – Міщанин м. Києва Казимір Постемпський Марія Замбржницька. Стор. 14зв-15

Конверт – Станіслав – Пруський підданий Густав-Фридрих-Еміль Конверт Анна Єжабек. Стор. 14зв-15

Чернявський – Олена – Міщанин м. Вільна Олександр Чернявський Юзефа Левицька. Стор. 14зв-15

Фридрих – Францишка – Австрійський підданий Антон Фридрих Христина Абрагам. Стор. 14зв-15

Рохальський – Софія – Побілетний старший медичний фельдшер з Дворян Антон Рохальський Юзефа Дентул. Стор. 15зв-16

Лозинський – Ірена – Дворянин Волинської Губернії Острозького Повіту Владислав-Карл-Віктор Лозинський Леопольда-Марія Вількошевська. Стор. 15зв-16

Сендковський – Цецилія-Юлія – Титулярний радник Станіслав Сендковський Ванда Рациборська. Стор. 15зв-16

Полякевич – Казимір – Теофіл Полякевич Бальбіна Секут. Стор. 15зв-16

Гурковський – Петро-Йосиф – Дворянин Петро Гурковський Єлисавета Вишинська. Стор. 16зв-17

Стефанович – Броніслав – Дворянин Мінської Губернії Франц Стефанович Олена Воротницька. Стор. 16зв-17

Котвицький – Олександр – Дворянин Київської Губернії Фелікс Котвицький Кристина Шембель. Стор. 16зв-17

Маулік – Анна – Міщанин м. Києва Йосиф Маулік Юзефа Ферстер. Стор. 16зв-17

– Матильда незакононароджена – Дворянка Подільської Губернії Анеля Клодницька. Стор. 17зв-20

Галімський – Станіслав – Дворянин Київської Губернії та Повіту Болеслав-Мар’ян Галімський Броніслава Левицька. Стор. 17зв-20

Гурковський – Анна – Дворянин Київської Губернії та Повіту Йосиф Гурковський Євгенія Штробіндер. Стор. 17зв-20

Стржалковський – Францишек – Дворянин Люблинської Губернії Красноставського Повіту Казимір Стржалковський Броніслава Грабинська. Стор. 17зв-20

Щепановський – Ядвіга – Дворянин Вітебської Губернії Городецького Повіту Владислав-Генрик Щепановський Цезарина Тишкевич. Стор. 20зв-21

Барщевський – Казиміра – Міщанин м. Києва Діонісій Барщевський Юзефа Пентков. Стор. 20зв-21

Карпінський – Леонтіна – Мешканець Плоцької Губернії Ліпновського Повіту Іван Карпінський Єкатерина —. Стор. 20зв-21

Жебровський – Петро – Дворянин Віленської Губернії Лідського Повіту Владислав Жебровський Марія-Антоніна Гутурб. Стор. 20зв-21

– Іван незакононароджений – Міщанка Київської Губернії Радомисльського Повіту Францишка Мотицька. Стор. 21зв-22

Заньковський – Марія – Дворянин Теодозій Заньковський Вікторія Ягимовська. Стор. 21зв-22

Яхнер – Владислав – Австрійський підданий Станіслав Яхнер Владислава-Гонората Гурська. Стор. 21зв-22

– Вікторія незакононароджена – Мешканка Петриківської Губернії Равського Повіту Казиміра Борковська донька дівиці Казиміри Матвіївни. Стор. 21зв-22

Богданський – Анна – Міщанин Києва Йосиф Богданський Антоніна Свистун. Стор. 22зв-23

Келлє – Рудольф – Германський підданий Ернест Келлє Павліна Гайслер. Стор. 22зв-23

Грибенас-Мачулянісов – Владислав – Йосиф Грибенас-Мачулянісов Марта Барон. Стор. 22зв-23

Яржинський – Константин – Іван Яржинський Вікторія Рафаловська. Стор. 22зв-23

Куцеров – Станіслав – Міщанин м. Києва Станіслав Куцеров Марія Іваньська. Стор. 23зв-24

Лісицький – Ванда-Северина – Дорянин Волинської Губернії Фадей-Северин Лісицький Юзефа Кіцинська. Стор. 23зв-24

Варжидронг – Юзефа – Австрійський підданий Марцелій Варжидронг Софія —. Стор. 23зв-24

Гут – Станіслав-Олександр – Пруський підданий Петро-Йосиф Гут Олена Габель. Стор. 23зв-24

Каспар – Богуслав-Альфред – Австрійський підданий Антон Каспар Марія Овчарська. Стор. 24зв-25

Толвінський – Яніна-Юзефа – Дворянин м. Вільна Станіслав Толвінський Станіслава Ієрузельська. Стор. 24зв-25

– Войцех незакононароджений, указом доданий батько Іван Власов Рогічем – Мешканка Ломжинської Губернії Остроленського Повіту Флорентина Вельц. Стор. 24зв-25

Погоновський – Юліан – Міщанин Київської Губернії Черкаського Повіту Стефан Погоновський Марфа Левицька. Стор. 24зв-25

Пакульский – Марія – Міщанин Келецької Губернії та Повіту Антон Пакульський Марія Хржановська. Стор. 25зв-26

Роговський – Анеля – Міщанин Київської Губернії Сквирського Повіту Іван Роговський Анастасія Павловська. Стор. 25зв-26

Гажар – Георгій – Міщанин м. Києва Мартин Гажар Максиміліанна Дуда. Стор. 25зв-26

Шредзинський – Феліція – Діоніс Шредзинський Анна Криницька. Стор. 25зв-26

Шпонарський – Адам – Міщанин Волинської Губернії Житомирського Повіту Ігнатій Шпонарський Пелагея Залевська. Стор. 26зв-27

Кобрик – Георгій – Селянин Київської Губернії Сквирського Повіту Йосиф Кобрик Марія Губаревич. Стор. 26зв-27

Недзведзький – Адальберт – Дворянин Київської Губренії та Повіту Іван Недзведзький Марія-Софія Івановська. Стор. 26зв-27

Перглє – Франц – Міщанин м. Києва Франц Перглє Марія Кунц. Стор. 26зв-27

Шумке – Карл – Австрійські піддані Карл Шумке Францишка Корец. Стор. 27зв-28

Шпик – Володимир – Селянин Волинської Губернії Житомирського Повіту Йосиф Шпик Анна Бочанська. Стор. 27зв-28

Силицького – Ольга – Міщанин Гроднинської Губернії Слонімського Повіту Михаїла Силицького Марія Кобік. Стор. 27зв-28

Гумоницький – Миколай – Селянин Київської Губернії Сквирського Повіту Петро Гумоницький Юзефа Кишаковська. Стор. 27зв-28

Бялостоцький – Яніна – Дворянин Іван Бялостоцький Аделія Дзержек. Стор. 28зв-29

Каленьський – Клементина – Дворянин Київської Губренії Радомисльського Повіту Ігнатій Каленьський Розина Вильчинська. Стор. 28зв-29

Брикчинських – Анна – Дворянин Келецької Губернії Опочинського Повіту Стефан-Карл-Казимір Брикчинський Анна Петрашкевич. Стор. 28зв-29

Чермак – Антон-Оттокар – Австрійських підданих Леопольд Чермак Кароліна Браум. Стор. 28зв-29

Раковський – Людвик – Дворянин Урбан-Маврікій Раковський Юлія Моргулець. Стор. 29зв-30

Скородзинський – Анеля – Міщанин м. Києва Константин Скородзинський Гонората Шацило. Стор. 29зв-30

Шлоссер – Луція – Оскар Шлоссер Валерія Галімська. Стор. 29зв-30

Зайончковський – Павел – Міщанин Людвик Зайончковський Антоніна Волосович. Стор. 29зв-30

Сефферин – Вікентій – Мешканець Петраківської Губернії м. Лодзі Юліус-Олександр Сефферин Амалія Лізель. Стор. 30зв-31

Гняздовський – Станіслав – Міщанин Людвик Гняздовський Евеліна Малиновська. Стор. 30зв-31

Кендзерський – Флоріан – Міщанин м. Києва Маврікій Кендзерський Анеля Гржебінська. Стор. 30зв-31

Ходецький – Владислав – Дворянин Волинської Губернії Житомирського Повіту Геліодор-Щепан Ходецький Людвика Павлович. Стор. 30зв-31

Дрогошевський – Станіслав – Міщанин Київської Губернії Сквирського Повіту Іван Дрогошевський Емілія Конопко. Стор. 31зв-32

Паплавський – Станіслав – Йосиф Паплавський Єкатерина Ханько. Стор. 31зв-32

Славінський – Станіслав – Дворянин Варшавської Губернії Кутновського Повіту Михаїл Славінський Софія Горецька. Стор. 31зв-32

Віллімек – Ядвіга-Анеля – Пруських підданих Віктор Віллімек Ядвіга Марчевська. Стор. 31зв-32

Ястржембський – Софія – Міщанин Київської Губернії Звенигородського Повіту Антон Ястржембський Олександра Касперська. Стор. 32зв-33

Новінський – Людвик-Мар’ян – Дворянин Подільської Губернії Вінницького Повіту Константин Новінський Марія-Ванда Вроблевська. Стор. 32зв-33

Полляк – Емілія – Міщанин м. Києва Франц Полляк Анна Ганиш. Стор. 32зв-33

– Гілярій незакононароджений син дівиці – Міщанка Мінської Губернії м. Мозиря Пелагея Олішевська. Стор. 32зв-33

Хвощевський – Еміль – Міщанин м. Вільна Каземір-Григорій Хвощевський Ольга Перет. Стор. 33зв-34

КрІванек – Віра-Анна – Австрійських підданих Йосиф КрІванек Алоїзія Мейльбек. Стор. 33зв-34

Домбровський – Ромуальд – Міщанин Київської Губернії Васильківського Повіту Варфоломей Домбровський Аполонія Піотровська. Стор. 33зв-34

Гриневський – Геновефа-Еріка – Дворянин Київської Губернії та Повіту Стефан Гриневський Марія Левицька. Стор. 33зв-34

Костлян – Марія – Міщанин м. Києва Йосиф Костлян Марія Дупал. Стор. 34зв-35

Лясковський – Станіслав – Міщанин м. Києва Симон Лясковський Розалія Маковська. Стор. 34зв-35

Венгловський – Юлія – Антон Венгловський Іоанна Ольшевська. Стор. 34зв-35

Кончевський – Олена – Дворянин Волинської Губернії Старокостянтинівського Повіту Людвик Кончевський Анеля-Анна Зілінська. Стор. 34зв-35

Рихлевський – Марія – Міщанин мешканець Волинської Губернії Роман Рихлевський Анеля Шацило. Стор. 35зв-36

Дембовський – Юлія – Міщанин Київської Губернії м. Липовца Франц Дембовський Марцеліна Рижків. Стор. 35зв-36

Комарницький – Станіслав – Інженер Карл Комарницький Марія Байковська. Стор. 35зв-36

Домбровський – Марія – Дворянин Київської Губернії Сквирського Повіту Конрад-Олександр Домбровський Марія Шклярська. Стор. 35зв-36

Новаковський – Болеслав – Мешканець Калиської Губернії Вілюнського Повіту Фелікс Новаковський Юзефа Міткевич. Стор. 36зв-37

Піскорський – Альфред – Ришард Піскорський Людвика Маліновська. Стор. 36зв-37

Лісецький – Магдалена – Міщанин м. Києва Вацлав Лісецький Юзефа Сляска. Стор. 36зв-37

– Антон незакононароджений син дівиці – Міщанка м. Вільна Марія-Юзефа Якубович. Стор. 36зв-37

Савицький – Марія-Анна – Міщанин м. Гродна Франц Савицький Анна-Леопольдіна Олдаковська. Стор. 37зв-38

Монтицький – Станіслав – Фелікс Монтицький Юлія Мокляк. Стор. 37зв-38

Вонсович – Феліціян-Антон – Міщанин м. Житомира Адольф Вонсович Теодозія Бартошевицька. Стор. 37зв-38

Крейчик – Емілія – Австрійських підданих Вацлав Крейчик Антоніна Сойка. Стор. 37зв-38

Комарницький – Ярослав – Міщанин м. Києва Франц Комарницький Октавія Горська. Стор. 38зв-39

Рачковський – Адольф – Дворянин Антон Рачковський Текля Клечковська. Стор. 38зв-39

– Олена незакононароджена – Пруська піддана Анна-Магдалена Кребс. Стор. 38зв-39

Собанський – Антон – Дворянин Подільської Губернії Новоушицького Повіту Адам-Антон-Йосиф Собанський Софія-Павліна Собещанська. Стор. 38зв-39

– Елеонора незакононароджена – Міщанка м. Києва Марія Єзерська. Стор. 39зв-40

Подаревський – Владислав – Селянин Подільської Губернії Ушицького Повіту Фома Подаревський Марія Лесецька. Стор. 39зв-40

– Павел незакононароджений – Міщанка м. Києва Юзефа Целестиновна Звержховська. Стор. 39зв-40

Коризек – Францишек – Австрійських підданих Францишек Коризек Антоніна —. Стор. 39зв-40

Ромишевський – Олена – Леонард Ромишевський Генріка Тржецецька. Стор. 40зв-41

Білянський – Маргарита – Міщанин м. Житомира Альберт Білянський Павліна —. Стор. 40зв-41

Загорський – Петро – Міщанин Волинської Губернії Житомирського Повіту Іван Загорський Євфросинія Гурковська. Стор. 40зв-41

Воніковський – Теофіля – Міщанин м. Києва Франц Воніковський Камілія Куніш. Стор. 40зв-41

– Казимір незакононароджений – Пруська піддана Францишка Порашкевич. Стор. 41зв-42

Шевц – Йосиф – Австрійський підданий Мартин Шевц Ядвіга Пржибицька. Стор. 41зв-42

Гаєк – Володимир-Йосиф-Іван – Австрійський підданий Ігнатій Гаєк Вільгельміна Єк. Стор. 41зв-42

Штермер – Марія – Пруський підданий Іван Штермер Олена Пуціято. Стор. 41зв-42

Нєдзвєдзький – Юліян – Йосиф Нєдзвєдзький Магдалена Петровська. Стор. 42зв-43

Карловський – Франц – Австрійський підданий Матвій Карловський Єкатерина Єлінек. Стор. 42зв-43

Бричковський – Адольф – Міщанин м. Мінську Норберт Бричковський Марія Костріц. Стор. 42зв-43

– Володимир незакононароджений – Міщанка Гродненської Губернії Волковийського Повіту Людвика Яцулевич. Стор. 42зв-43

Ванічек – Єкатерина – Австрійськи1 підданий Йоган Ванічек Магдалена Зовзаль. Стор. 43зв-44

Михалкевич – Томаш – Павел Михалкевич Елеонора Диска. Стор. 43зв-44

Малиновський – Емілія – Мешканець м. Варшави Іван Малиновський Францишка Яницька. Стор. 43зв-44

Шварцбах – Болеслав – Мешканець м. Лодзі Райнгольд-Іван Шварцбах Юлія Стемпковська. Стор. 43зв-44

Горецький – Наталія-Марія – Купець м. Києва Іван Горецький Саміна-Генрієта Стенлі. Стор. 44зв-45

Рудницький – Ришард, визнаний узаконеним сином Густава Рудницького – Купець м. Києва Генрик Рудницький Анастасія Ковкрак. Стор. 44зв-45

Мікуляніс – Владислав – Йосиф Мікуляніс Анна Свенцицька. Стор. 44зв-45

Скульський – Марія – Дворянин Волинської Губернії Ровенського Повіту Мар’ян-Альфред-Кастан Скульський Єфрозина-Марія Петкевич. Стор. 44зв-45

Томка – Євгеній – Кастан Томка Єкатерина Біневська. Стор. 45зв-46

Борткевич – Віктор – Міщанин м. Вільна Іван Борткевич Олександра Андрушкевич. Стор. 45зв-46

Морава – Франц – Міщанин м. Києва Павел Морава Анна Клепач. Стор. 45зв-46

Малевич – Болеслав – Дворянин Волинської Губернії Северин Малевич Людвіка Галіновська. Стор. 45зв-46

Носович – Людвік – Міщанин м. Києва Йосиф Носович Юлія Ласковська. Стор. 46зв-47

Мойсеєв – Аполінарій – Міщанин м. Вільна Антон Мойсеєв Анеля Русецька. Стор. 46зв-47

– Марія незакононароджена – Селянка Мінської Губернії Слуцького Повіту Стефанія Бродецька. Стор. 46зв-47

Пфістер – Фридрих-Йосиф – Австрійський підданий Йосиф Пфістер Марія-Єлисавета Пржикриль. Стор. 46зв-47

Баніс – Марія – Селянин Ковенської Губернії та Повіту Константин Баніс Казиміра —. Стор. 47зв-48

Котуньський – Яніна – Міщанин м. Києва Казимір Котуньський Михаліна Кржижановська. Стор. 47зв-48

Арцишевський – Юзефа – Селянин Гродненської Губернії та Повіту Антон Арцишевський Анна Осинська. Стор. 47зв-48

Неєдли – Марія – Міщанин Волинської Губернії м. Ровна Іван Неєдли Терезія Браум. Стор. 47зв-48

Піонтковський – Ядвіга – Міщанин м. Києва Франц Піонтковський Олена Курманович. Стор. 48зв-49

Шушка – Станіслав – Австрійських підданих Іоанн Шушка Флорентина Малаховська. Стор. 48зв-49

Петкевич – Болеслав – Дворянин Волинської Губернії приписаний до міщан м. Дубна Адольф-Брунон-Іоахим Петкевич Емілія-Пелягія Піотровська. Стор. 48зв-49

Лоренц – Володимир – Міщанин м. Києва Іоанн Лоренц Вікторія Поляк. Стор. 48зв-49

Щавинський – Володимир – Міщанин м. Києва Антон Щавинський Юзефа-Людвика Бобковська. Стор. 49зв-50

Будгін – Стефан – Йосиф Будгін Павліна Вишинська. Стор. 49зв-50

Пацевич – Іполит – Селянин Вітебської Губернії Дриссенського Повіту Йосиф Пацевич Марія Матиховець. Стор. 49зв-50

Липський – Болеслав – Дворянин приписаний до міщан Волинської Губернії Дубенського Повіту Йосиф-Вільгельм Липський Софія Божемовська. Стор. 49зв-50

Вишинський – Роман – Міщанин м. Києва Іван Вышинський Марія Гринєвська. Стор. 50зв-51

Колєндов – Текля – Міщанин Мінської Губернії м. Борисів Георгій Колєндов Олена Погоновська. Стор. 50зв-51

Скибчинський – Мамерт – Дворянин Леонард Скибчинський Вінцентина Томашевська. Стор. 50зв-51

Віц-Дельпес – Мечислав – Дворянин Волинської Губернії Василій Віц-Дельпес Домініка Розновська. Стор. 50зв-51

Подковинський – Антоніна – Дворянин Подільської Губернії Олександр Подковинський Олена Шостовська. Стор. 51зв-52

Газевич – Сигизмунд – Селянин Волинської Губернії Кременецького Повіту Яків Газевич Теофілія Яхимович. Стор. 51зв-52

Скрицький – Йосиф – Міщанин Київської Губернії Васильківського Повіту Юрій Скрицький Мар’яна Бабицька. Стор. 51зв-52

Кузьминський – Варвара – Дворянин Віленської Губернії Валентій Кузьминський Вероніка Герасимович. Стор. 51зв-52

Целінський – Сигизмунд – Фелікс Целінський Антоніна Ставинська. Стор. 52зв-53

Толгас – Марія – Італійський підданий Юлій Толгас Марія Машіо. Стор. 52зв-53

Сейдель – Марія – Австрійський підданий Антон Сейдель Єкатерина Меншик. Стор. 52зв-53

Прах – Анна – Австрійський підданий Міщанин м. Києва Вацлав Прах Юзефа Яблонкова. Стор. 52зв-53

Спарро – Єлисавета, була виправлена з незакононародженої. Єлизавета Миколаївна Спарро повінчана 1913 року у Харківському костелі з Константином Стефаньським – Батьки: титулярний радник Миколай-Генрих Павлович Спарро Юлія Томашевська. Стор. 53зв-54

Мацкевич – Марія – Дворянин Київської Губернії та Повіту Станіслав-Йосиф Мацкевич Марія Хутковська. Стор. 53зв-54

– Михаїл незакононароджений – Дворянка Вікторія Марцинкевич. Стор. 53зв-54

Русецький – Антон – Міщанин Київської Губернії Радомисльського Повіту м. Хабно Франц Русецький Вікторія Завістовська. Стор. 53зв-54

Горай – Марія – Дворянин Волинської Губернії Житомирського Повіту Владислав Горай Юлія Бонацька. Стор. 54зв-55

Гарчинський – Вацлав – Мешканець м. Варшави Антон Гарчинський Вероніка Красовська. Стор. 54зв-55

Скленичка – Марія – Австрійський підданий Карл Скленичка Божена Павліс. Стор. 54зв-55

Прушинський – Олександра – Казимір Прушинський Елеонора —. Стор. 54зв-55

Дейнар – Миколай – Селянин Ковенської Губернії Ново-Олександрівського Повіту Антон-Петро Дейнар Наталія Рудковська. Стор. 55зв-56

Закусило – Карл – Дворянин Волинської Губернії Станіслав Закусило Петрунеля Вітман. Стор. 55зв-56

Гитицький – Йосиф – Селянин Волинської Губернії Ровенського Повіту Іван Гитицький Юлія Шилькен. Стор. 55зв-56

Гитицький – Марія – Селянин Волинської Губернії Ровенського Повіту Іван Гитицький Юлія Шилькен. Стор. 55зв-56

– Михаїл незакононароджений – Селянка Ковенської Губернії Поневерзького Повіту Фекла Феліціанівна Богданович. Стор. 56зв-57

Пелецький – Михаліна – Аполінарій Пелецький Францишка Лисьневська. Стор. 56зв-57

Гогулинський – Марія – Міщанин м. Мінська Юліан Гогулинський Міхаліна Лойко. Стор. 56зв-57

Лесман – Олександра – Мешканець м. Варшава Йосиф Лесман Емма Сундерлянт. Стор. 56зв-57

Турський – Станіслав – Міщанин Київської Губернії Васильківського Повіту Білої Церкви товариства Адольф Турський Терезія Древновська. Стор. 57зв-58

Бернадзький – Ядвіга – Селянин Подільської Губернії Ямпольського Повіту Антон Бернадзький Марія Циборовська. Стор. 57зв-58

Свікша – Міхаліна – Августин Свікша Сузанна Гловацька. Стор. 57зв-58

Міркунас – Владислав – Домінік Міркунас Вінцентина Морозовська. Стор. 57зв-58

Бржезинський – Свентослав-Теофіл – Леопольд-Теофіл Бржезинський Єкатерина Левкович. Стор. 58зв-59

Вейхерт – Ядвіга – Дворянин Волинської Губернії Кременецького Повіту Антон-Едмунд Вейхерт Станіслава-Бригіда Доманьська. Стор. 58зв-59

– Олександра незакононароджена – Мешканка м. Варшави Аделіна Лентц. Стор. 58зв-59

Осовський – Віктор – Дворянин Мінської Губернії м. Речиц Йосиф Осовський Олена Вечерковська. Стор. 58зв-59

Малицький – Вацлав – Дворянин Київської Губернії Бронислав Малицький Юстина Політовська. Стор. 59зв-60

Маревсек – Марія – Міщанин м. Києва Йосиф Маревсек Анна Палова. Стор. 59зв-60

Карнєвський – Марія – Дворянин м. Варшави Олександр Карневський Марія Ковальська. Стор. 59зв-60

Погоновський – Віктор – Міщанин Київської Губернії м. Черкас Шимон Погоновський Антоніна Цируцька. Стор. 59зв-60

Ресинський – Болеслав – Йосиф Ресинський Аполонія Рауде. Стор. 60зв-61

Кожуховський – Генрик – Дворянин Київської Губернії та Повіту Чеслав Кожуховський Станіслава Вільге. Стор. 60зв-61

Криницький – Вацлава – Австрійських підданих Євстахій Криницький Казиміра Піскорська. Стор. 60зв-61

Грушецький – Марцеліна – Міщанин м. Києва Іронім Грушецький Анастазія Квятковська. Стор. 60зв-61

– Анеля незакононароджена – Мешканка Калиської Губернії Кольського Повіту Маріанна Топорович. Стор. 61зв-62

Лучицький – Єкатерина – Міщанин Людовик Лучицький Юзефа Жигарловська. Стор. 61зв-62

Соболевський – Мечислав-Цеслав народився в 1880 – Дворянин Волинської Губернії Володимирського Повіту Ігнатий Соболевський Луція Запольська. Стор. 61зв-62

Соболевський – Роман народився в 1881 – Дворянин Волинської Губернії Володимирського Повіту Ігнатий Соболевський Луція Запольська. Стор. 61зв-62

Соболевський – Альфред народився в 1883 – Дворянин Волинської Губернії Володимирського Повіту Ігнатий Соболевський Луція Запольська. Стор. 62зв-63

Фаульгабер – Ядвіга – Міщанин м. Києва Криштофор Фаульгабер Марія Цесельська. Стор. 62зв-63

Колосовський – Станіслав – Йосиф Колосовський Емілія —. Стор. 62зв-63

Мержиєвський – Марія – Селянин Подільської Губернії Літинського Повіту Адам Мержиєвський Анна-Емілія Ридель. Стор. 62зв-63

Гайзлер – Еміль – Австрійських підданих Вікентій Гайзлер Марія Герман. Стор. 63зв-64

Зеган – Михаїл – Вікентій Зеган Марія Вольф. Стор. 63зв-64

Бургсталер – Марія – Германський підданий Іван Бургсталер Анна —. Стор. 63зв-64

– Єкатерина незакононароджена – Міщанка Київської Губернії Радомисльського Повіту Анна Суханицька. Стор. 63зв-64

Станіс – Францишек – Адам Станіс Антоніна Моргулець. Стор. 64зв-65

– Яніна незакононароджена – Селянка Емілія Трибуховська. Стор. 64зв-65

Сесвальд – Едмунд – Австрійський підданий Рудольф Сесвальд Анеля Крживда. Стор. 64зв-65

Кромпгольц – Леокадія – Міщанин м. Києва з Австрійських підданих Карл Кромпгольц Марія Михальська. Стор. 64зв-65

Мунтримас – Єкатерина – Антон Мунтримас Анна Жмуйдзин. Стор. 65зв-66

Зброжек – Ядвіга – Дворянин Подільської Губернії Еразм-Сатурнин Зброжек Стефанія Піотровська. Стор. 65зв-66

Дзвонковський – Вікторія – Міщанин Київської Губернії Радомисльського Повіту Петро Дзвонковський Олена Маковська. Стор. 65зв-66

– Володимир незакононароджений – Французька громадянка Берта Лако. Стор. 65зв-66

Шумінський – Марія-Тересса – Дворянин Вікентій-Анастазій-Петро Шумінський Анна Сосновська. Стор. 66зв-67

Куровський – Вітольд – Дворянин Волинської Губернії Новоградволинського Повіту Марцелій Куровський Єкатерина Соболевська. Стор. 66зв-67

Завадзький – Миколай – Міщанин Київської Губернії Сквирського Повіту Станіслав Завадзький Фелікса Оскерко. Стор. 66зв-67

Фурс-Журкевич – Раймунд-Адам – Валеріан Фурс-Журкевич Йаніна Бабінська. Стор. 66зв-67

Гощанський – Станіслав – Селянин Волинської Губернії Острозького Повіту Григорій Гощанський Марія Левицька. Стор. 67зв-68

– Ванда незакононароджена – Французька громадянка Луїза Роллє. Стор. 67зв-68

Савицький – Марія – Міщанин Лаврентій Савицький Юзефа Окуневська. Стор. 67зв-68

Голембіовський – Людмила – Міщанин Київської Губернії м. Бердичіва Фома Голембіовський Анна Корсак. Стор. 67зв-68

Михаловський – Єкатерина – Міщанин губернського міста Могилева Миколай Михаловський Марія Буєвич. Стор. 68зв-69

Шеміот-Пологанський – Станіслава – Спадковий дворянин м. Мінську Франц-Антон Шеміот-Пологанський Марія Банковська. Стор. 68зв-69

Василевич-Мозур – Миколай, свідоцтво виправлено – Австрійських підданих Стефан Василевич-Мозур Марія Райська. Стор. 68зв-69

– Марія незакононароджена – Міщанка Київської Губернії м. Сквири Розалія Августиновна Рай вдова. Стор. 68зв-69

Здроєвський – Вацлав – Дворянин Київської Губернії Васильківського Повіту Люциан Здроєвський Ядвіга Ягелло. Стор. 69зв-70

Зелінський – Анеля – Дворянин Подільської Губернії Брацлавського Повіту Вільгельм Зелінський Теофіля Вроблевська. Стор. 69зв-70

Ауліх – Ядвіга – Дворянин Київської Губернії та Повіту Артур Ауліх Людвика Подгурська. Стор. 69зв-70

– Марія незакононароджена, шлюб в 1914 році з Йосифом-Вікентієм Шиманським – Дворянки Марії Лещинської. Стор. 69зв-70

– Михаїл незакононароджений – Міщанка м. Києва Анастазія Качановська. Стор. 70зв-71

Воронецький – Людмила – Антон Воронецький Марія Страдуабоска. Стор. 70зв-71

Творовський – Ядвіга – Григорій Творовський Ева Желяєва. Стор. 70зв-71

Нейман – Оттокар – Австрійських підданих Павел Нейман Варвара Зейдель. Стор. 70зв-71

Лінсенбардт – Владислав – Міщанин м. Києва Генрик Лінсенбардт Мальвіна Голяк. Стор. 71зв-72

Янас-Кіцмаржевський – Ядвіга – Миколай Янас-Кіцмаржевський Схолястика Райкевич. Стор. 71зв-72

Ліманський – Ванда-Люцина – Міщанин м. Києва Михаїл Ліманський Анеля Фіалковська. Стор. 71зв-72

Івашкевич – Чеслав – Дворянин Віленської Губернії та Повіту Антон Івашкевич Целіна Васькевич. Стор. 71зв-72

Ромвід-Міцкевич – Сігізмунд – Дворянин Київської Губернії та Повіту Людвик-Леон Ромвід-Міцкевич Кароліна Василевська. Стор. 72зв-73

Ромвід-Міцкевич – Олена – Дворянин Київської Губернії та Повіту Людвик-Леон Ромвід-Міцкевич Кароліна Василевська. Стор. 72зв-73

Маковець – Олена – Австрійських підданих Антон Маковець Анна —. Стор. 72зв-73

Олешкевич – Марія – Міщанин м. Могилева Іван Олешкевич Анна Іляшевич. Стор. 72зв-73

Верницький – Фелікс-Едвард – Едвард-Антон Верницький Софія Зіцман. Стор. 73зв-74

Нітц – Олена – Міщанин м. Києва Фердинанд Нітц Марія Лоренц. Стор. 73зв-74

Вишневський – Броніслав – Міщанин м. Києва Станіслав Вишневський Фекла Піотровська. Стор. 73зв-74

Папст – Анна – Австрійських підданих Антон Папст Еліза Рикерт. Стор. 73зв-74

Пясецький – Анна – Андрій Пясецький Людвика Шмигельська. Стор. 74зв-75

Вишинський – Марія – Франц Вишинський Феліція Чижевська. Стор. 74зв-75

Шиманський – Едмунд – Дворянин Волинської Губернії Заславського Повіту Володимир-Віктор Шиманський Марія-Владислава Войно. Стор. 74зв-75

Камінський – Клеменс – Матвій Камінский Амалія Герцберм. Стор. 74зв-75

Аксан – Олекса – Дворянин Волинської Губернії м. Житомира Арнольф-Леон Аксан Марія Рихлінська. Стор. 75зв-76

– Станіслав незакононароджений – Мешканка м. Ломжи Корнелія-Марія Чарнявська. Стор. 75зв-76

– Леонард незакононароджений – Мешканка м. Ломжи Корнелія-Марія Чарнявська. Стор. 75зв-76

Негребецький – Станіслав – Міщанин Херсонської Губернії м. Єлисаветграда Едвард Негребецький Вільгельміна Жакіме. Стор. 75зв-76

– Марія незакононароджена – Міщанка м. Києва Люція Новицька вдова. Стор. 76зв-77

– Владислав незакононароджений – Селянка Віленської Губернії Констанція Рутковська. Стор. 76зв-77

(матеріали з архівної справи ЦДІАК 1268/1/34)

1+

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *