Метричне свідоцтво про смерть, римо-католики, друга половина XIX сторіччя

Kniga_Smert

Свідоцтво римо-католицької церкви про померлого, як і два інші, в другій половині XIX століття велись на однакових друкованих бланках.
Свідоцтво було розташовано на одній сторінці в декількох стовбчиках. На сторінці зазвичай містилося 4-6 свідоцтв. Мова – російська.
Збоку для зручності пошуку позначені прізвища померлих (див. фото – прізвища підкреслені).

Smert_RK

Метрики про померлих можна розділити на три різновиди: для дітей, для самотніх та для сімейних.

  • Дані католицької метрики про смерть дитини за інформативністю майже такі, як і дані відомості про хрещення: є імена та прізвища батьків, місце смерті, відсутні тільки відомості про хресних батьків.
  • Дані метрики про смерть самотньої людини мізерні, оскільки немає даних ані про батьків, ані про родину.
  • Найбільш інформативні, з точки зору генеалогічного дослідження, метрики про смерть сімейної людини, де окрім даних про померлого, вказані імена його чоловіка/дружини та дітей, іноді з додатковими подробицями, на кшталт прізвищ заміжніх дочок.

Що корисного можна узнати з римо-католицьких метрик про смерть:

Прізвище померлого – збоку

Номер свідоцтва та дата смерті (дублюється прописом в тексті)

Вік  (дублюється прописом в тексті)

Місце смерті (населений пункт), ім’я, прізвище, іноді по-батькові померлого, причина смерті

Статус, імена, іноді прізвища членів родини (батьків, чоловіка/дружини, дітей)

Дата та місце поховання, ім’я священника

Smert_RK_small

Розшифровка тексту з двох свідоцтв, що виділені на фотографії:


№ и фамилія умершаго: 31, Пашинскихъ

Число смерти: 31 Января

Лета отъ роду: 4

Когда? Где? Кто? Отъ какой болезни или по какому случаю умеръ? Былъ ли причащенъ Св. Таинъ:
Тысяча девятьсотъ четвертаго года Января тридцать перваго дня въ Хуторе Вчельки умерло отъ кори дитя по имени Анна.

Какого былъ состоянія? Званія? Сколько жилъ? Изъ какого прихода и кого оставилъ детей:
Трояновскихъ Мещанъ Людвика и Юзефы изъ Колодницкихъ Пашинскихъ зак. супруговъ дочь имевшая отъ роду четыре года.

Какимъ именно священникомъ, когда и где похороненъ:

Тело ея втораго февраля сего года на Житомірскомъ Р.К. приходскомъ Кладбище похоронено.


№ и фамилія умершаго: 33, Твардовскій

Число смерти: 31 Января

Лета отъ роду: 42

Когда? Где? Кто? Отъ какой болезни или по какому случаю умеръ? Былъ ли причащенъ Св. Таинъ:
Тысяча девятьсотъ четвертаго года Января тридцать перваго дня въ Больнице Житомірскихъ Богоугодныхъ Заведеній умеръ отъ побоевъ Василій Бонифатіевъ Твардовскій, Св. Таинъ приобщенъ.

Какого былъ состоянія? Званія? Сколько жилъ? Изъ какого прихода и кого оставилъ детей:
Трояновскій Мещанинъ имевшій отъ роду сорокъ два года. Оставилъ жену Анну изъ Завадзкихъ Твардовскую сына Ивана и дочь Марію.

Какимъ именно священникомъ, когда и где похороненъ:

Тело его четвертаго февраля сего года Ксендзъ Іоаннъ Загурскій на Житомірскомъ Р.К. приходскомъ Кладбище похоронилъ, на основаніи отзыва Житомір[]


Переклад українською:

№ та прізвище померлого: 31, Пашинських

Число смерті: 31 Січня

Роки від народження: 4

Коли? Де? Хто? Від якої хвороби або за яким випадком помер? Чи прийняв причастя Св. Тайн:
Тисяча девятсот четвертого року Січня тридцять першого дня в Хуторі Вчельки померла від кору дитина по імені Анна.

Якого був стану? Звання? Скільки жив? З якого приходу і кого залишив дітей:
Троянівських Міщан Людвика та Юзефи з Колодницьких Пашинських зак. подружжя донька що мала від народження чотири роки.

Яким саме священником, коли та де похований:
Тіло її другого лютого цього року на Житомирському Р.К. приходському Кладовищі поховано.


№ та прізвище померлого: 33, Твардовський

Число смерті: 31 Січня

Роки від народження: 42

Коли? Де? Хто? Від якої хвороби або за яким випадком помер? Чи прийняв причастя Св. Тайн:
Тисяча девятсот четвертого року Січня тридцять першого дня в Лікарні Житомирських Богоугодних Закладів помер від побиття Василій Боніфатіїв Твардовський, Св. Тайн залучений.

Якого був стану? Звання? Скільки жив? З якого приходу і кого залишив дітей:
Троянівський Міщанин що мав від народження сорок два роки. Залишив дружину Анну з Завадзьких Твардовську сина Івана та доньку Марію.

Яким саме священником, коли та де похований:
Тіло його четвертого лютого цього року Ксендз Іоанн Загурський на Житомирському Р.К. приходському Кладовищі поховав, на підставі відгука Житомир[]


В короткому вигляді необхідні дані будуть виглядати так (номер справи та сторінки, приход або населений пункт, дата смерті, вік, статус, імена, прізвища померлого та членів його родини:

ДАЖО 178/3/170
Л. 4 зв.

Перший тип свідоцтва:

31 Січня 1904 року, хутор Вчельки, Анна 4
Міщ. Людвик та Юзефа ур. Колодницька Пашинські

Другий тип свідоцтва:

31 Січня 1904 року, м. Житомир, міщ. Василій Боніфатіїв Твардовський 42 роки
Дружина Анна з Завадзьких, с. Іван, д. Марія

Корисні зауваження:

– Формулювання «з» або «ур.» (уродженої) позначає дівоче прізвище матері. Таким чином фразу «Людвика та Юзефи з Колодницьких Пашинських» слід розшифровувати як «Людвика Пашинського та Юзефи уродженої Колодницької», а не навпаки.

– В метриках про померлих початку 20 століття іноді записували не тільки ім’я та прізвище померлого, але ще його по-батькові (що не типово для інших різновидів католицьких метрик).

– Після 1916 року я зустрічала малоінформативні метрики, більш схожі на православні – тільки ПІБ, вік та причина смерті.

– Якщо у померлого католика чоловік/дружина (і, зазвичай, діти) були православні, то їх імена могли й не бути вказаними у метриці. Наприклад, в метриці про смерть мого предка Героніма Яницького священник вказав тільки, що залишилась вдова та 6-ро дітей, не уточнюючи їхних імен.

Дивитись приклади свідоцтв про смерті римо-католиків м. Києва 1888 року

1+

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *