Село Козинці, ревізька казка чиншевої шляхти 1790 року:

Стефан Олександрів Слуцькі 40

Дружина Ельжбета Романова 40

Діти Ян 16

Олександр 12

(ДАКО 782/2/783)

0