Genealogia dla początkujących

Witam na stronie Genea!

Nazywam się Julia, jestem amatorem genealogiem z Ukrainy. Jak każdy genealoga, w procesie poszukiwania zgromadziłem wiele informacji dodatkowej. Te informacje, a także informacje, że inni badacze wysyłają do mnie, wpisuję na tym blogu.

Materiały są pogrupowane tematycznie:

Genealogia dla początkujących – uwagi na temat mojego doświadczenia wyszukiwania genealogii: organizację procesu wyszukiwania, сharakterystyka pracy w archiwach i czytania starych dokumentów, ciekawe znaleziska. Ta informacja będzie przydatna dla każdego, kto zaczyna studiować rodowód.

Wyszukiwania miejscowości – dane o miejscowościach w Ukrainie – ich historii, numerach archiwalnych spraw, znalezionych archiwalnych danych. Szczególną uwagę na prowincje Kijów, Wołynia i Czernihów – tutaj szukam mojej genealogii. Idealnie, chciałbym współpracować z innymi badaczy dla stworzenia bazy danych wszystkich osiedli Ukrainy.

Nazwiska – informacja o wybranych nazwiskach (których szukam) – będzie interesująca dla wszystkich imienników i ewentualnych odległych krewnych.

Proszę pisać w komentarzach do odpowiednich artykułów.

Mam nadzieję, że informacje tutaj pomoże Państwu w poszukiwaniach!

9+