Київ, міщани християни новоприписані, ревізька казка 1816 рік

Міщани християни новоприписані м. Києва – ревізькі казки 1816 року 15 Березня, список прізвищ глав сімей.

[текст ревізії не дуже розбірливий, можливі помилки (відносьтесь до прізвищ творчо) та невеликі зсуви в нумерації на 1-5 номерів]

[іноді буває на один номер декілька родин, можливо вони проживалм в одному домі?]

Міщани новоприписані:

1) Ушенко, Юрченко

2) Стручко

3) Беляничів

4) Чернявський

5) Кравченко, Тезіков

6) Горчаков

7) Лобанов

8) Федір Яковлів

9) Осип Андріїв

10) Китаїв

11) Шматковський

12) Котляревський, Моторний

13) Бірлет

14) Бірлет, Губа

15) Чустенко, Соколовський

16) Киселевський

17) Бичков

18) Бичков

19) Єлженко

20) Жуков

21) Шаравара

22) Мельников

23) Багалєй

24) Багалєй

25) Багалєй

26) Багалєй

27) Шиян

28) Шиян

29) Ролько

30) Ралько

31) Ралько

32) Могильний

33) Сидоренко (виправлено Антиповим?)

34) Шатський

35) Шатський

36) Шевченко

37) Шевченко, Кльоха

38) Виноградський, Чижевський

39) Войтенко

40) Борисполець, Ляховченко, Болгар

41) Оліфіренко

42) Борецький

43) Світельський

44) Жигалов

45) Стук, Шевченко

46) Черненко

47) Гаращенко, Мельников

48) Канашко

49) Василенко

50) Василенко

51) Юденок

52) Омельченко, Канашко

53) Божкевич

54) Баран

55) Літовченко

56) Лозяник

57) Панамаренко

58) Михальчук

59) Палка

60) Панкрат

61) Панкрат

62) Ждан

63) Сергієнко

64) Щербіна

65) Щербіна

66) Черняк

67) Ковтун

68) Овсієнко

69) Шутенко

70) Литвиненко

71) Литвиненко

72) Сергієнко

73) Осадчій

74) Лавун

75) Лавун

76) Гореленко

77) Гореленко

78) Старченко, Бриль

79) Бабич

80) Єременко

81) Сиско

82) Ороб’єнко

83) Свинцовський

84) Голіков

85) Голіков

86) Голіков

87) Ушко

88) Старостенко, Давиденко

89) Петрашевський

90) Лісовий

91) Бєлік

92) Кузютенко

93) Бабич

94) Бабич

95) Драгунець

96) Журавльов

97) Свириденко

98) Поляков

99)

100) Ільченко

101) Доренко

102) Доренко

103) Довгопол

104) Недоступ

105) Прокопенко

106) Криштопа

107) Біляков

108) Стадніков

109) Лопатин

110) Яковенко

111) Кірпічов

112) Кравцов

113) Смоленко

114) Брицький

115) Дичменок

116) Гриненко

117) Іван Макарів

118) Химич

119) Созонов

120) Дегтяренко

121) Іщенко

122) Палієнко

123) Давиденко

124) Малафєєв

125) Малафєєв

126) Малафєєв

127) Вєлічкін

128) Пяроженко

129) Симоницький

130) Ярошенко

131) Андрієвський

132) Орел

133) Ушаков

134) Арделян

135) Ботвіна

136) Верета

137) Верета

138) Бабич

139) Бабич, Василій Михайлів, Варушкевич

140) Шарандаченко

141) Шарандаченко

142) Шарандаченко

143) Звичайний

144) Волохович

145) Овсяников

146) Шандриченко

147) Голібенко

148) Бельський

149) Скороход, Курюкін, Бабущенко, Добровольський, Дейнека, Прозоров

150) Селіванов, Новицький

151) Лісовий

152) Лєсовий

153) Ткаченко

154) Єдінік

155) Созон

156) Чистяков, Свириденко

157) Шевченко

158) Голібовський

159) Хмелько

160) Ярошенко

161) Михалченко

162) Булавка

163) Булавка

164) Булавка

165) Кролик

166) Кочкарьов

167) Аггей

168) Степанов

169) Воробей

170) Салдугей

171) Велічкан

172) Юрчевський

173) Чупряєнко

174) Мироненко

175) Литвиненко

176) Колпаченко

177) Ярошенко

178) Клебанов

179) Клибанов?

180) Комаровський

181) Разумовський

182) Левкович

183) Левкович

184) Єгупов

185) Черняков

186) Филипенко

187) Мирець

188) Крушевицький

189) Петровський

190) Понятовський

191) Рубан

192) Гайченко

193) Новіков

194) Маєвський

195) Ржаневський

196) Прокопенко

197) Решетніков

198) Черненко

199) Веретуха, Смірнов, Гуницький, Литвиненко, Кириленко

200) Войтенко, Ткаченко

201) Паценок?

202) Пащенок?

203) Єфименко

204) Єфименко

205) Шахно

206) Хільченок

207) Шевченко

208) Джигір

209) Голишенко

210) Голишенко

211) Головань

212) Бардадименко

213) Леонтій Андріїв Шпаковський 57-умре 1815, син Миколай 14-рекрут 1813, Кондрат 4-9, донька Степанида 15

214) Сивашенко

215) Косинський, Лучиник

216) Колесніченко, Іван Парфенів

217) Лапига

218) Лапига

219) Лапига

220) Колотило

221) Колотило, Маслєніков

222) Слюсаревський

223) Кобалевський

224) Приходько

225) Хлюпа

226) Балаценко

227) Чеботарьов

228) Рибніков

229) Крижановський

230) Кодин або Родин

231) Курощупов

232) Данилевич

233) Кравченко

234) Кравченко

235) Кравченко

236) Кравченко

237) Кравченко

238) Кравченко

239) Никитенко

240) Никитенко

241) Никитенко

242) Никитенко

243) Голіков

244) Голіков

245) Руканов

246) Боровіченко

247) Санін

248) Покровський, Дубінін

249) Хрящ

250) Василь Макарів

251) Атаманенко

252) Кочинов

253) Алексюк

254) Алексюк

255) Єрмоленко

256) Щеколдін

257) Захаров

258) Костєньов

259) Костєньов

260) Костєньов

261) Костєньов

262) Поляков

263) Лазарів

264) Яблочніков

265) Яблочніков

266) Волошинов

267) Бугай

268) Бугай

269) Бакай

270) Смоляков, Соловйов

271) Соловйов

272) Мєдведь

273) Чемеріс

274) Неполосканий

275) Ільченко, Гоян

276) Лєбєдєв

277) Оршавицький, Овсяніков

278) Алімов

279) Артамонов

280) Колєсніков

281) Тоцький, Куренівський

282) Торнер

283) Киселевський

284) Юзефович

285) Комаровський

286) Сукало

287) Коваленко

288) Коваленко

289) Коваленко

290) Цитович

291) Ширяєвський

292) Ширяєвський

293) Кушніренко

294) Кохановський

295) Дубовський

296) Висоцький

297) Гултаїв

298) Шевеленко

299) Хижевський, Муращенко, Глаз

300) Костенко

301) Віцентій Тимофіїв Томашевський 50-55, дружина Устина 25

302) Савелінський

303) Янішевський

304) Новоселецький

305) Борковський

306) Горлянський

307) Божалінський

308) Гриньковський

309) Крупський

310) Пікарський

311) Поляков

312) Закревський

313) Іван Колесников Дзюба

314) Блажевич

315) Червінський

316) Жиркевич, Брилінський

317) Ткаченко

318) Ананьєв

319) Шенко

320) Ломака

321) Дворніков

322) Пархоменко

323) Синяченко

324) Пратченко

325) Гейченко

326) Ніколаєнко

327) Ніколаєнко

328) Ніколаєнко

329) Губарєв

330) Жуковський

331) Соколовський

332) Соколовський

333) Соколовський

334) Морозенко

335) Білоградський

336) Могилянський

337) Панченко

338) Коробов

339) Турчанінов

340) Похожаєв

341) Шевченко

342) Котенко

343) Котенок

344) Ісаков

345) Комишній

346) Головашев

347) Ященко

348) Ананьєв

349) Воскобойнінов

350) Строков

351) Жилінський

352) Филип Назарів

353) Вишнєвський

354) Байкін, Лєбєдєв

355) Янковський

356) Піщулін

357) Полнера

358) Сидорацький

359) Зулідов, Наберт?

360) Борзов

361) Іван Акулов

362) Григорій Марков

363) Радіонов

364) Грачов

365) Владимеров, стор. 578 зв.

366) Швиков

367) Горєлов

368) Филипенко

369) Крюк

370) Сосновський, Каргополов

371) Скороспєлов, Ганшин

372) Калабуков

373) Лисіцин

374) Соловйов

375) Соловйов, Соболєв, Синіцин

376) Василь Афанасіїв

377) Лошанов?

378) Котляренко

379) Клобуцький

380) Фавродський, Клим Євтеїв

381) Сідко

382) Ніколаєнко

383) Ященко

384) Радічивець

385) Гриневич

386) Угаров

387) Соколов

388) Ткач

389) Островський

390) Животенко

391) Георгій Герасимов, Шевиряєв

392) Сидор Филимонів, Одобешський, Яків Карпів

393) Смірнов, Антон Артемів, Чистяков

394) Сєлєзєнов

395) Вєтров, Іван Захарів, Тит Мітрашов, Тимофій Нікітін

396) Іван Раскольцов

397) Юркін

398) Щочкін

399) Бондарьов

400) Сніцаревський, Терлецький

401) Широкой

402) Сєргачьов

403) Петро Базилевич

404) Андрій Михайлів 35-40

405) Хомяченко

406) Микутін або Микитин

407) Орлов, Красилов

408) Сабат

409) Кореневський, Хватов

410) Волков

411) Бєляєв

412) Яценко

413) Яценко, Ігнат Назаров

414) Кузмін, Орлов

415) Зюбенко

416) Сус

417) Кубченко

418) Козаченко

419) Бакановський

420) Скричевський?, Піхур

421) Онікіенко

422) Стрельченко

423) Оніщенко

424) Новицький

425) Заєць, Шаховський

426) Артинов

427) Яків Степанів

428) Вишнєвський

429) Безродній, Пузанов

430) Свещніков

431) Семенов

432) Лашевський

433) Тимченко

434) Домбровський

435) Опанасек

436) Бутенко

437) Селіванов

438) Щалковський, Бєлінський

439) Коритін

440) Левицький

441) Банніченко

442) Ганюк

443) Очеретянов

444) Власовський

445) Завадський

446) Мостицький

447) Погорєлий

448) Клюєв, Демиденко

449) Іван Василіїв, Цалінський

450) Самойлов

451) Харісов, Копилевич, Гладун, Вербицький

452) Бєлов, Домбровський

453) Бєлицький

454) Костєньов

455) Залкін?

456) Врублевський

457) Глушневич

458) Тихон Іллін Авилов 22-24, Тихона Авилова дружина Параскевія 22, Тихона Авилова син Сила новонародж 2, стор. 533 зв. – 534

459) Коваленко

460) Безгладній

461) Савицький

462) Загородній

463) Терехов

464) Федоровський

465) Давиденко

466) Куликов, Болгар

467) Костєньов

468) Костєньов

469) Костєньов

470) Кошара

471) Соколов

472) Клєов?

473) Андрій Андріїв

474) Кошара

475) Добровольський

476) Канунов?

477) Літов

478) Кутичников

479) Чєрнов

480) Ходунов

481) Кокушкін

482) Ігнат Максимів Шпаковський 40-45, дружина Акилина 50, донька Настасія 14

483) Страхов

484) Олішевський

485) Тілинський

486) Овсяніков

487) Дунаїв

488) Басарабов

489) Головатий

490) Головатий

491) Федотов

492) Радюженко або Радєженко

493) Пряємський

494) Ковалевський

495) Гарашинський

496) Тітов

497) Головєшкін

498) Головєшкін

499) Боссі

500) Бєляєв

501) Матвієнко

502) Пліханов

503) Войченко

504) Іван Романів

505) Таран

506) Пшенічніков

507) Чуприна

508) Барадулін

509) Баранов

510) Міллер

511) Степан Ефремів

512) Іван Павлів

513) Новицький

514) Ковтун

515) Вальтер

516) Чимарченко

517) Лацієвський

518) Фесенко

519) Панченко

520) Нікон

521) Нікітенко

522) Волков, Жила

523) Мірута

524) Вакалінський

525) Процко

526) Сергієнко

527) Покотило

528) Михайленко він же й Ковшун

529) Хільченок

530) Шандріченко

531) Шандріченко

532) Горбутовський

533) Голіков

534) Ушатий

535) Янченко

536) Янченко

537) Рубаненко

538) Кудовбенко

539) Степанішин

540) Самбулов

541) Янченко

542) Дорошевич

543) Буковський

544) Семен Іванів

545) Сухомлименко

546) Сухомлименко

547) Сухомлименко, Сухомлименко

548) Каленіченко

549) Кролик

550) Конпаченко, Голевський

551) Іванов

552) Римаренко

553) Морозов

(матеріали з архівної справи ДАКО 280/2/332)

1+

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *