Чорнобиль – православна церква Св. Іллі, шлюби 1739-1775

ЦДІАК 127/1013/42 – Метрики православні м-ка Чорнобиль 1739-1775 років. Церква Св. Іллі. Шлюби з стор. 117.

Увага! Книга написана скорописом, частина імен та прізвищ не зрозумілі, тому якщо ви знайшли навіть часткове співпадіння даних, варто перевірити оригінал. Частина позначок років та номерів сторінок пропущено.

Виписи наближені до мови оригіналу.

===

1739 рік

1739 Іюля 22

Мсціа Iюлііа Дніа 22, Азъ Іерей Матфей Гу.ано… Пресебитев Сто? Іленскій Чорнобилскій, Потріенда? ишлих Заповедехъ Сочетах Законному Браку Млдца Сахуву? Никитенка с девицею Ксеннь дщерью Данійла Пастушенка жителей Залеских. Между которими Нета.лоста жадное Препо.співте?

1739 Сентября 23

Мца Иiосифа Пастушенка Жителя Янполскаго с девицею Мариею Дочерью Алексия Мещанина Чорнобыля

1739 Октября 28

Мца Симеона Приходченка жителя Черевацкаго с млдцею Евдокиею, дочерью Прокопа Вулезка також жителя Черавацкаго

1742 рік

Января 27

Мца Михаила Личмажнка жителя Залескаго с девицею Ириною дочерью Гаврійла жителя Карпиловскаго

Февраля 3

Мца Емелиона Сне Лукиана жителю Карпилевскаго с мцею Татианною дочерью Перебиноски жителки Тереховской

13 февраля (Мца сего ж дня 13)

Мца Іоана Ничипоренка, мещанина Чорнобилскаго со млд Татианною дочерью Захаріи Пиликусисі мещанина Чорнобыльскаго…

1743 рік

25 Января

Мца Григория Мелниченка Левквхскаго жителя с девицею Еленою…

27 Января

Мца Симеона Русиченка жителя Гапоновскаго с девицею Васіею дочерю Кисменковою мещанина Чорн…

3 Мая

Мца Іоана с девицею Акилиною дочерью Івана Асадченка Карпиловскаго

1744 рік

2 …

Мца Іоана Москалца с девицею Анною Іамполскія жителія…

7 …

Мца Симеона Шарапенка жителя Черевацкого с девицею Еленою жителкою Черевацкою…

8 сентября

Мца Іоакова со девицею Анною…

1745 рік

16 Января

Мца Давида Іармоленка жителя Залескаго с девицею Катериною дочерью Антонихы Шатравихи жителей Чоробилской

29 января

Мца Парфения? Пилипенка жителя Карпиловского с девицею Мариею дочерью Шостачихи жителей Рудни Вересенской

(далі нова форма свідоцтва з трикратною об’явою)

Т.с. Мца Іоана Ненюченка с девицею Меланіиею Войтовною жителей Чорнобилских…

30 Января

Мца Омелиана Феодоренка с девицею Анною вихованка Щрацкого жителіие Чорнобыльских…

1746 рік

Января 30

Мца Остапа Карповича жителя мест. Мотулля с девою Ериною Лиходионихою жител. Чорнобылской

Апреля 20

Мца Григория Гончаренко жителя Череваотчв.. …?

Июня 30

Мца Петра Гапоненка из Залесья с девицею Феодорою дочерью Хвемхи Вересянской…

Июля 20

Кирило Заговорниченка жителя Чорн. с невест Ефросимею Лещенковою дщерью жит. Чорн…

1747 рік

Января 20

Мца Павла Нозиченка Паришовскаго с девицею Агрипиною дочерью Горнихи? обывателькою Чорнобыля

Января 30

Мца Петра Кордеенка жителя Рудни Веченской с девицею Настасиею дочерью Вожи? обывателя той же Рудни…

Февраля 3

Мца Гавриила Степаненка жителя Чорн. с девицею Парескевиею дочерью Ефимия Клепацкого також мещан Чорнобиля…

3 февраля

Мца Алексея Сина Иоана Н(И)ехида жителя Чорнобиля с девицею Анною дщерью Стефана Баричевскаго жителя Чорн…

Февраля 10

Мца Петра Сидоренка с девицею Анною дочерью Мартина Аинчученка жителей Чорнобиля

Февраля 10

Мца Евфимия Саенка жителя Заполскаго с девицею Ксениею дочерью Мелнички Вересенской…

Февраля 10

Мца Іоакима Шарапенка с девицею Евдокиею дочерью Петра Русаченка Заполских…

Января 30

Мца Иоана Колесниченка с девицею дочерью Максима Олейника? Мариною мещан Чорнобилских…

Января 13

Мца Матфия Г(З,Ж)иченка с девицею Меланиею дочерью Давиденка мещан Чорнобилских…

Сентября 16

2 брак Петр Приходко со Ксениею женою покойного Максима жителя Іанполского

Ноября? 13

Мца Григория Крамарчука и Ксенииа Павловна жители Чорнобилские

1748 рік

Январь 27

Мца Захарию Скопиченка жителя Жонбровск. с девицею Евдокиею дочерью Ивана Олексеенка жителя Товсопольского

Л. 122

Т.с. Василия Бондар с девицею Ефросиниею Лозинчихою? жителей Чорнобилских

Мая 27

Григория Сенкевича с девицею Мариею Евусенчихою? Жителей Чорнобилских

Октября 26

Мца Евтихия Леваненка жителя Пороцка с девицею Татианною жителькою Чорнобиля

Т.с. Мца Артемии жителя Паришова с девицею Параскевою жителькою Чорнобилскою

1749 рік

Января 17

Мца Никифора Мотужченука с девицею Ксиениею Івана Зенченка жителя Чорнобиля дочерью

Января 24

Мца Конона Чабаненка с девицею Агафиею Сидоренко обывателями Чорнобиля

Февраля 8

Ивана Годрванюка с девицею Мариною жителями Чорнобиля

Апреля 23

Мца Ивана Кушенука з Гапонович с девицею Евдокиею дочерью Семена Голика жителей Чорнобиля

Апреля 29

Мца Стружка? Дарченка? с девицею Феодорою Кононовко жителей Чорнобиля

Сентябрь 17

Мца Іакима Сагданенка жителя Чорнобилского с девицею Евдокиею дочерью Стефанихи… жителей Чорнобиля

Ноября 6

Мца Григория Голиченка жителей Чорнобилских с девицею Натасиею дочерью Харка?…

1750 рік

Января 14

Мца Андрея Мересника? жителя Чорнобилского с девицею Оулиианою дочерью Конона Мелнка жителей Черевацких

18 Января

Мца Самуила Коваля жителя Чорнобилского с девицею Еленою дочерью Демида Смоленка жителей Чорнобилских?

Февраля 11

Мца Якова? сна Івана Мехбдо? жителя Чорнобиля с девицею Параcкевію дочерью Ивана Кудина… жителей Чорнобиля

Февраля 11

Стефана Семенка жителя Карпиловского с девицею Катериною Гончаренко жителкою Черевач (исправлено Мар…)

Февраля 18

Радивн.

Боиаринас… Роjхвqza? с вдовою Матроною Макарихою Гончаркою

Мая 11

Вдовствующий Макар Водрвоксенка? с девицею Одирвею Приходковою жителей Чорнобмлских

Сентября 15

Мца Іирмолия Заговороченка? с девицею Евдокиею Г(З)иросковм… жителей Чорнобилских

Ноября 8

Мірсея Приходко из села За… с девицею Еленою ?

1751 рік

Января 11

Мца Григория Ж…? с девицею Ксениею Будерного? жители Чорнобилские

27 Января

Данила Семененка Русаченка с девицею Настасиею дочерью Терешка Зубченка деревни Черевацкой

Января 30

Андрея Мелник с девицею Пелагеею Кононовною жители Черевацкие

25 Мая

Максима Пемощенука? с девицею оДариею Миколаївніко? жителей Чорнобиля

Июля 13

Ивана Сахненка с девицею Екатериною жителями Чорнобиля

Сентября 26

Давида Омелченка Супруненко? и Евдокиею жителей Заполских…

Октября 29

Стефана Огнтноченка? с девицею Ефросиниею жителей Чорнобилских

Ноября 1

Ивана брата Ковас… с девицею Дмникиею дочерью Семенихи вдовы Богомолки жителей Чорнобилских

Т.с. Андрея Галущенка жителя Наро… с девицею Марею Конемвною Мелеиковного жителей Черевач

8 Ноября

Симеона Сина Мина Кусевпито? житела Карпиловского с девицею Евдокиею дочерью Симеона Русаченка жителя Запольскаго

1752 рік

Января 12

Максима Шевчика с девицею Іриною Конусит…?

Л. 127

– Иов …буладенка жителя Опачиц с девицей Васиею дочерью Свиридихи вдовы жительки Черевацкой

– Феодор Заранченко житель Чернобыля с Татианою дочерью Даниила Отамаса… жительки Чернобыля

– Василий Андреенко Личманенко из Залесья и девицею Устиниею дочерью Омелия Чер… жителя Залесья

– Григорий сын Ивана Шарапи из Черевача и девицы Татианы Омелия Супруненка из Заполья дочерью

– Олексей Шевчик с девицею Ириною дочерью Кондрата Перевозника жителей Чернобыля

– Гнатия? … Стефанова? с девицею Матроною Ми…, жителей Чернобыля

Л. 128

– Никита Бондаренко и девица Мария Якименко? Горбалевною?, жителей Заполья

=

Напис на польській мові про кінець 1752 року

=

1753 рік

– Евстрата Иванченка с девицею Мариею дочерью Ивана Зинченка, жителей Чернобыля

– Даниила Мельниченка с девицею Мариною дочерью Лешихи вдовы Гулиовни? Жителей Вересенских

–  Севриа? Сама? адшака? со Ефросиниею дочерью Сентина? Пол…, жителей Чернобыля

Л. 129

– Иаков сын Хведора Моцака с девицей Матроной дочерью Демьяна Шарапи, жителей Черевацких

– Иаков сын … Ивана с Татианою дочерью Стефана Полегечи, жителей Залесья

– Петра Ломаненко жителя Залесья с девицею Агафиею дочерью вдовы Шевчихи Алексеихи жителей Залесья

– Михаила Петренка жителя Буды Соколовской с девицею Мариею вихованкою Пархома Бондара жителей Заполских

– Никиту Петрикувченка с девицею Агафиею дочерью Остапихи Шендричий вдовы жителей Чернобыля

Л. 130

– Марко Киританенко? Жителя Чернобыля вдовствующего с девицею Ксениею дочерью Лукияна Мелника жителей Янполских

– Корнува? сына Василия Шевченка жителей Залесья с девицею Марею дочерью Грицихи вдовы жителей Залесья

1754 рік

– Иван Шевчик житель дзенкаго? С девицею Катериною Приходковною жителькою Чернобыля

– Ивана сына Кравченка с девицею Евдокиею дочерью Моисея Пинчука жителей Чернобыля

– Сергия? Андреенка жителя Тереховки с девицею Улияною Шестер…, жетелькою Черевач

– Андрея Сахж… с девицею Татианою жителей Чернобыля

Л. 131

– Самуила Шарапенка с девицею Матроною Титовною жителей Черевацких

– Ивана Сахненко с девицею Улианою Жевоною? Жителей Чернобыля

– Кирила Ешуенка жителя Залесья с девицею Матроною Мазуровною жителькою Чернобыля

– Иозефа Ясинскаго? … … со девицею Евдокиею жителькою Чернобыля

– Лукиана Хиника? с девицею Мариею Савовною жителей Чернобыля

– Вдовца Григория Новоду? Жителя спотоку? с вдовицею Ксениею Евхимихою Саенковою жителькою Заполья

1755 рік

Л. 132

– Василий Рудавченко Марка сын с Гапонович с девицею Настасиею жителькою Заполскою

– Иакиму? Голиченка жителя Чернобыля с девицею Мариною дочерью Ивана Максимца? Жителя Чернобыля

– Кузму? Ярмоленка жителя Карпиловки со девицею Евдокиею дочерью Омеляна Черненка жителей Залесья

– Трохима Пасинка Раев… жителя Заполья с девицею Катериною дочерью Титихи вдовы … жителей Заполья

Л. 133

– Гавриила Доводненка? Жителя Заполья с девицею Евдокиею Яксимовною Горбаленковою …

– Опи… Стефаненка Огоскаленка? Жителя Ямполя со девицею Ефросиниею

1756 рік

– Василия Синуенко жителя Речиц с девицею Мариею Тишковною? Жителькою Заполья

– Василия сына Чебца? Марка Пароха Жаровского? Со девицею Евдокиею Шедуновною? Жителей Чернобыля

– вдовца Василия Слеоанченка? Сл вдовицею Меланиею Охриницею? Жителей Чернобыля

Л. 134

– Нестора Евтушенка? с … с девицею Агрипиною сестрою Гончара Лукиана? Жителей Черевач

– Иосифа Кругленка жителя Чернобыля с девицею Ириною дочерью Стефана Илум…

– Ивана Сендле? … жителя Чернобыля с девицею Жендриковною

1757 рік

– Алексея Зачулченка с Ириною Яир…? Прихоска? Св… жителей Чернобыля

– Феодор Саханденко с Гапонович с девицею Мариею дочерью Клима Хведосенка с Залесья

Л. 135

– Евесна?(Еревия) Конопацченка з Гапонович с девицею Варварою дочерью Гришка Свтеника з Черевач

– Вдовствующий Працовитого Ивана Сетенихи козачки Зятья? с девицею Настасиею Симоновною жителей Чернобыля

– Працовитого Иова Ринденка с девицею Иарею Богомезовною

– Працовитого Саву Лелумленка? с девицею Мариею Каланилеовною? Жителей Чернобыля

– Симеона Коваленка с девицею Евдокиею

– Симеона Количенка с девицею Уляною Снецаревною

1758 рік

Л. 136

– Андрея Лизуна мелника з Черевача с девицею Мариею дочерью Мелника Лукяна жителя Янполя

– Иван з Соховскоаго Довнвра? Бившафа? Житель Петриковскаго с Еленою дочерью Веремия  Кулесьтая? жителя Чернобыля

– Даниил Коска житель Лелиов с девицею Татианою Николая Бондара дочерью жителей Чернобыля

– Тит Мироненко с Залесья с девицею Мариею дочерью Максима Бондаренка жителя Залесья

– Димитрий Новичка с девицею Настасиею дочерью Остапа Усенка жителя Чернобыля

– Петра сына Ивана Светениченка жителя Черевацкого с девицею Татияною дочерью Стефана Полегечи с Залесья

Л. 137

– Вдовствующего Ионсенно? Игната Кузменка жителя Приберезкаго с девицею Настасиею Иванихою Горенницкой жительки Чернобыля

– Якова Пастушенка з Корогода с девицею Мариею дочерью Павла Приходка жителей Черевацких

– Вдовствующего Бориса с вдовою Катериною Тиш…ихою жителей Ямполя

– Павла Пашенка с девицею Любою Ероховною обывателей Чернобыля

– Иван Зубенко житель Черевацкий с девицею Харитиною дочерью Тимоха Русаченка жителя Заполья

– Кузму сына Семена Русаченка жителя Заполья с девицею Татианою Алексеевною с Царуненка …

Л. 138

– Лаврентия Снецаренка с девицею Феодосиею …ниовною жителей Чернобыля

– Кузму Нечипореоваго Зело… со  девицею Парасковиею дочерью Карпа? Ничипоренка жителей чернобыля

– Стефан Жовхотенко? Дузенко с девицею Настасиею свестею Игната Рудченко жителей Чернобыля

1759 рік

– Якова … жителя Чернобыля … … Крупозеровну? Жителей Чернобыля

– Феодора Тижченка жителя Гапонович с девицею Меланиею дочерью Ивана Шарапа жителя Черевацкого

Л. 139

– Симена Режотниченка з Буди Соколовской с девицею Татианой дочерью Андрея Курача з Буди Вересенской

– Марка … жителя Заполского с девицею Мариею дочерью Семена Русака жителя Заполскаго

– Марка Колесниченка жителя Лелиов с девицею Ксениею дочерью Тимохи Русаченка жителя Заполья

– Антона Позолскага с девицею Мариею Кошовноковною жителей Чернобыля

– Стефана Мочулскаго жителя Рудни Бредашко… с девицею Христиною Сидоровною жителей Чернобыля

– Працовитого раба Бргия? Тимохи… Миколаенко жителя Гапонович со девицею Настасиею дочерью Ивана Моисеенка обывателей Чернобыля

1760 рік

Л. 140

– Павел Русаченко с девицею Еленою дочерью Максенковою жителей Заполья

– Артем Пинчученко с девицею Гафиею Чу…итовною жителей Чернобыля

– Иван Шарапенко с девицею Матроною Сатченковою жители Черевацкие

– Феодор Кирилушенко с девицею Анною Кордиченковою жители Чернобыля

– Михаил Бондаренко с девицею Настасиею Прохоровною жители Залесья

– Петра? Литвиненка с девицею Мариею жителей Янполских

Л. 141

– Иоан Стефаненко с девицею Ефросиниею, жителей Ямполя

– Григорий Самуилика с девицею Улианою Бондаровною?, жителей Чернобыля

– Кондрат Супруненко с девицею Пелагиею Русаковною, жителией Заполья

– Марка Сугранка? с девицею Меланиею дочерью Семена Русаченка, жителей Заполья

– Михаила Голиченка с Настасиею Бондаровною, жителей Чернобыля

– Матфея? Полегенчека с Феодосиею дочерью Козленковою, жителей Залесья

Л. 142

– Иоанна Литвиненка с девицею Ефросинею дочерью Терешчихи Зубихи, жителей Черевацких

– Андрея Штата с девицею Матроною, жителей Чернобыля

– Иосифа Хведоренка с девицею Мариею, жителей Черевацких

– вдовца Павла с девицею Мариею Клужеенка?, жителей Чернобыля

– Ивана с девицею Иринею дочерью Невдалого?, жителей Чернобыля

– Михаила Тоцаченка с девицею Петровною, жителей Черевача

1763 рік

Л. 143

– Симеона? Кулинича? с девицею Настасиею Ивановою, жителей Чернобыля

– Никиту Смоленка и Софью … Захаркову, жителей Чернобыля

– вдовца? Прокопия Збура… с девицею Евдокиею Калавною

– Лаврента? сына Василия с Евдокиею Иванихи Товчихи дочерью, жителей Залесья

– Ивана Осипенка Збентовки? с девицею Ксениею дочерью Зенка? Речицкаго?

– Мирона Калениченка жителя Бобровскаго с девицею Параскевою дочерью Хведора

Л. 144

– Василия Григоренка жителя Карпиловки с девицею Ульяною Якова Шарапенка с. Черевач

– Ивана Котляренка жителя Чернобыля с девицею Мариною дочерью Павла Свтеника з Черевач

– Якова Гончарика жителя Чернобыля с девицею Екатериною такоже жителькой Чернобыля

– Алексей сын Кондрата Перевозника с девицею Анною дочерью Макеевной, жителей Чернобыля

– Трохим сын Хведоренка Козленка с Опачич с девицею Мариею Яковихою Тишвинненковою?

– Павла сына Якова Ратченка з Гапонович с девицею Евдокиею дочерью Алексея … из Заполья

Л. 145

– Ивана Литвиненка жителя Ямполя с девицею Ефросиниею дочерью Лукиана Тлинеенка? жителя Ямполя

– Опанаса? Козаченко жителя Залесья с девицею Мариею Ризуна? … жителя Ямполя

– Герасима Тех… с девицею Ксень дочерью Левонихи …, жителей Чернобыля

– Ивана Телниченка жителя Ладыжынец с девицею Анною дочерью Григория Котляра жителя Чернобыля

– Федора Безетерпенка? с девицею Евдокиею дочерью Гаротихи вдовы жителей Чернобыля

– Мирон Ринадеска? Хведченка Отерехов с девицею Агафиею Дирвенковою?

Л. 146

– Прокопия Кунцевича с девицею Мариею жителей Черевацких

– Василия Кузменко Токавенко? жителя Залесья с девицею Мариею Кривалиовною жителькою Залесья

1766 рік

– Феодора Гришченка жителя Карпиловки с девицею Катериною дочерью Иакова Козла жителей Яновских

– Игнатия Голенка с Опачиц с девицею Евдокиею дочерью Семана Мочуна? Жителей Яновки

– Якова Коваленка Мальженко жителя Чернобыля с девицею Варварою дочерью Василия Сконича жителей Чернобыля

– Моисея сына Василия Гончара Черваченка жителя Чернобыля с девицею Катериною дочерью Якова Кунтебрика? … жителей Чернобыля

Л. 147

– Стефан Леванов Шолуденкова Лосина? житель Гапонович с девицею Акилиною дочерью Тапиша? Русаченка жительки Заполья

– Константина Пароховника жителя Петриковскаго с Мариею дочерью Иовхима Рутченка жительки Чернобыля

– Михаила Остапенко Диогтяренко с девицею Анною Игнатовною Горвеонковою? жителей Чернобыля

– Гавриила Андреенко Галюченка с Корогода с девицею Евдокиею дочерью Ивана Свтениченко жителей Черевацких

– Симеон сын Иосифа Бандиохи? с Залесья с девицею Мариею дочерью Омелка Черненка жительки Залесья

Л. 148

– Дмитра? Шевченка Иваненка с девицею Феодосиею дочерью Петра Гарбара? Жителей Чернобыля

– Стефана Литвиненка с девицею Катериною Падъчеркою Борисовою …

– Иовхим Клумленко? И Феодосиею Мазуровною жителей Чернобыля

– Афанасий Науменко житель Ямполя с девицею Агафиею …

– Иван Тищенек с девицею Агафиею Яртемьевою Шевцовною жителей Янпольских

– Микиту Гуренка? … с Матроною дочерью Ев… Дора…саченка жителей Заполья

Л. 149

– Войцех … с девицею Агафиею Омельчихою Петрикову жителей Чернобыля

– Аврама? Тотичника? С девицею Параскевою жителей Чернобыля

– Ивана Другленка? С девицею Наталиею жителей Чернобыля

– Кондрат Левоненко Скрипченко жителя Ко…скаго с девицею Одариею дочерью Пархоменковою жителкою Чернобыля

1768 рік

– Тарас Борщенко из Залесья с девицею Ориною внукою и вихованкою

– Ничипор сын Яцковаго Тира…нка житель Опачиц с девицею Христиною Ларковного Довголаповного житель Яновки

Л. 150

Оникея Приходка с девицею Катериною дочерью Хведора Русаченка жителей Заполских

– Антония с девицею Настасиею Сенкевичовною жителей Чернобыля

– Денис Черниговца … Борисов с девицею Ксениею дочерью Лукьяна Мелника жителя Ямполя

– Jakuba Stamiwicza, обряда римского с девицею Ульяною дочерью Василия Кушнера обывателей Чернобыля

– Хвеска с девицею Феодосиею обывателей Чорнобилских

Л. 151

– Василий Кудлаченко с Пелагиею дочерью Василия Веремеенка обывателей Чернобыля

– Василия Шихновскаго жителя Петриковскаго с Агафиею внукою Полегечиною обывателькой Чернобыля

– Ивана …нуховскаго Гузара обывателя Чернобыля с Зиновиею дочерью Кононошинею

1769 рік

– Ивана Чернеховскаго Гузара с девицею Зеновьею дочерью Конона Сабана?

– Василия Руд…ченка с девицею Пелагиею Васильевную Веремеенковою обывателей Чернобыля

Л. 152

– Василия Шахновскаго Дахолка? Панскаго с девицею Агафиею внукою Стефана Полегечи

– Хвеска Паркоменка с девицею Феодосиею Са вихою Шекуненковою

– Илию Слюсарчика Могилювца с девицею Феодосиею дочерью Якова Ку…

– вдовца Никиту с девицею Феодосиею Шаповалкою Андреичихою жителей Чернобыля

– Венедикта Йа…скаго с девицею Анною жителей Чернобыля

– Петра Ми…нека с девицею Татияною дочерью Якова Шарапенкова жителей Заполья

Л. 153

– Демьян Климвича с девицею дочерью Тимохи Козаченка жителей Чернобыля

– Максим Моцаченко с девицею Матроною жителей Черевач

1770 рік

– Конон Моцаченка с Мариею Бондаровною жителей Черевач

– … Симедрака? Ковчаненка жителя Залесья и Параскева …

– Левона Опанасенка с девицею Меланиею дочерью Микиты Бондара жителей Заполья

– Иван Якубенка Ткаченка с девицею Параскевиею дочерью Петра Рахненко жителей Чернобыля

Л. 154

– вдовствующего Саву Романенка жителя Яновки с Кулиною Бондаркою жителькою Яновки

– вдовствующего Никиту Гурко жителя Паришова с девицею Меланиею Микитоново Дубенчи… жителей Черевацких

1771 рік

– Каземира Смолянскаго … с девицею Анною Кудиновною обывателей Чернобыля

– Максима Мариненка с девицею Ульяною Нечипоровною Матузковною жителей Чернобыля

– Григория Коменду с девицею Евдокиею Тимоховною Семениковною жителей Черевацких

Л. 155

– Самуил Иосипенка Коноваленка жителя Ямполя с девицею Ксениею Артемовною Шараповною жителей Черевацких

– Андрея Вад… с девицею Катериною

– Иван Ш…довца Гузера з девицею Катериною внокою Сницарчиною жителей Чернобыля

– Якова .. з паною Кондратовною жителей Чернобыля

– Василия Русаченка с Меланиею дочерью Алексия Супруна жителей Заполья

Л. 155 зв.

– Гордия Гаркавенка с девицею Явгениею До… жителей Заполских

Л. 156

– Василя Даменецкого и Евдокии Бондарчихи жителей Заполских

– Гавриил сын Гришка Еерчиенко? з Гапонович и девицы Анны дочери удохи … з Черевач

– Стефан Корменка Коваленка с девицею Ефросиниею дочерью Козла …

– Василия Ширченка з Опачиц з девицею Евдокиею дочерью Федора …

– вдовца Лаврена Сницаренка с девицею Феодосиею служебно Иакова Бондара …

– Филипа Будниченка с девицею Пелагиею …

– Алексея Данилова с девицею Ириною дочерью Мелничи…

– Алексея сына Титиш… Заполья с девицею Анною дочерью Грищка Зовощенка?

– вдовца Евфимия Па… з девицею Татияною Щаповною жителей Черевацких

– …

– Ивана Дроблахо….

===

[Далі до кінця книги йдуть відомості про смерті]

4+

Один коментар до “Чорнобиль – православна церква Св. Іллі, шлюби 1739-1775”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *