w. Wilszka (Wulsce), czynszowa szlachta, 1790 rok:

W języku polskim – tylko lista nazwisk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz w języku rosyjskim.

Szklarski

Benkowski

Piotrowski

Adamowska

Staniszewski

Galecki

Gajdanowski

0