На межі XVIII-XIX століть, після третього разподілу Польщі, більша частина територій України, що раніше належали Річі Посполитої, ввішли до складу Російської Імперії. Основною мовою документації стала російська мова, хоча в першій третині XIX століття велика частина католицьких метрик та шляхетських документів все ще велися польською мовою або латиною.

В цей перехідний період до документів (ревізькі казки 1790-х років, шляхетські справи) часто додавався переклад російською мовою. Загальноприйнятих правил транслітерації імен, мабуть, не існувало, тому кожний перекладач перекладав їх за власним розумінням.

Варіант перший (доволі рідкісний) – повна транслітерація імені без урахування звучання польською мовою. Приклад: Małgorzata = Малгоржата, Piotr = Пиотр.

Варіант другий – російська транскрипція звучання польського слова. Приклад: Małgorzata = Малгожата, Piotr = Пётр, Tomasz = Томаш, Jan = Ян.

Варіант третій – переклад імені, а іноді й прізвища російською мовою. Приклад: Tomasz = Фома, Jan = Иван, Strzelbicki = Стрельбицкий

Всі три варіанти могли вільно зустрічатися навіть в межах одного документу, що ускладнює ідентифікацію людини для дослідників свого родоводу. Також іноді в польських документах (особливо в греко-католицьких сповідних відомостях) зустрічається транслітерація українських імен латиницею, наприклад: Semen, Pałaszka, Odarka, що вносить додаткову плутанину.

Я виписала найбільш поширені переклади імен з ревізьких казок, перекладів шляхетських документів, польських та російських метрик. В таблиці не приведені імена, які мають однакове (або дуже близьке) звучання в польському та російському варіантах, наприклад: Антоній, Владислав, Феліціан, або Teressa = Тереза, Zachariasz = Захарий – їх і так можна зрозуміти. Приведені переважно чоловічі імена, їх жіночі версії будуть мати схожий переклад.

Польська мова Транскрипція польського звучання українською мовою Переклад російською мовою
Чоловічі імена
Ambroży Амброжи Амброзий
Andrzej, Jędrzej Анджей, Енджей Андрей
Atanazy Атанази Афанасий, Опанас
Bazyli Базилій Василий
Benedykt Бенедикт Бенедикт, Венедикт
Błażej Блажей Влас
Cyrył Цирил Кирилл
Daniel Даніель Даниил, Данило
Eliasz Еліаш Илья
Feliks, Szczęsny Фелікс, Щенсни Феликс
Gabriel Габріель Гавриил, Гаврило
Grzegorz Гжегож Григорий
Hieronim Геронім Иероним
Hilary Гиляри Иларион
Hipolit Гіполіт Ипполит
Ignaci Ігнаци Игнатий
Izydor Ізидор Исидор, Сидор
Jakub, Jakób Якуб Яков
Jan Ян Иван, Иоанн
Jerzy Єжи Юрий, іноді Георгий
Joachim Йоахим Иоахим, Аким
Jozafat Йозафат Иосафат
Józef Юзеф, Йозеф Иосиф, Осип
Karol Кароль Карл
Kazimierz Казимеж Казимир
Krzysztof Кжиштоф Кристофер, Христофор
Leon Леон Леонтий, іноді Лев
Lucjan Луциан Лукьян
Ludwik Людвік Людовик
Łukasz Лукаш Лука, Лукьян
Maciej, Mateusz Мацей, Матеуш Матвей
Marcin Марцин Мартин
Marek Марек Марк, іноді Марио
Michał Міхал Михаил
Mikołaj Миколай Николай
Pantaleon Панталеон Пантелеймон
Rafał, Rafael Рафал, Рафаель Рафаил
Stefan, Szczepan Стефан, Щепан Степан
Szymon Шимон Семен
Tadeusz Тадеуш Фадей
Teodor Теодор Феодор
Teodozy Теодози Феодосий
Teofil Теофіл Феофил
Tomasz Томаш Фома
Tymoteusz Тимотеуш Тимофей
Wawrzryniec Вавжинєц Лаврентий
Włodzimierz Влодзимєж Владимир
Zygmunt Зигмунт Сигизмунд
Жіночі імена
Agata Агата Агата, Агафия
Alicja Аліція Алиса
Anastazja, Nastazja Анастазія, Настазія Анастасия, Настасья
Aniela Анеля Анеля, іноді Анжела
Barbara Барбара Варвара
Domicella Доміцеля Домникия
Efrozyna, Fruzina Ефрозина, Фрузина Евфросиния
Elżbieta Ельжбета Елисавета
Helena Хелена, Гелена Елена
Irena Ірена Ирина
Joanna Йоанна Анна, Иоанна, іноді  Жанна, Янина
Julianna, Julia Юліанна, Юлія Юлия, Ульяна
Justyna Юстина Устина, Иустиния
Karolina Кароліна Каролина, іноді Карла, Шарлотта
Katarzyna Катажина Катерина
Krystyna Кристина Кристина, Христина
Ludwika Людвіка Людмила
Małgorzata Малгожата Маргарита
Marianna, Maryna Маріанна, Марина Мария, іноді Марина
Nadzieja Надзєя Надежда
Róża, Rozalia Ружа, Розалія Роза, Розалия
Tekla Текла Фекла
Teofila Теофіля Феофила
Urszula Уршуля Урсула
Zofia Зофія София
Zuzanna Зузанна Сусанна

Подивитись інші варіанти відповідності імен в різних мовах можна тут і тут.

Задати своє питання та обговорити нетипові версії можна тут.

3+