w. Jastrzebni, czynszowa szlachta, 1790 rok:

W języku polskim – tylko lista nazwisk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz w języku rosyjskim.

Janowski

Kozlewski

Sajewicz

Iwankewicz

Krzyrzanowski

Wernikowski

0