W. Naliwajkowka, prawosławna szlachta, 1864 rok:

W języku polskim – tylko lista nazwisk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz w języku rosyjskim:

Nowicki

Kalensks

Goszczycki

1+