M. Makarow, prawosławna szlachta, 1864 rok:

W języku polskim – tylko lista nazwisk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz w języku rosyjskim:

Bojarski

Godzynski

Godzycki

Dobrwyski

Dobrianski

Kozlowski

Logowski

Lubow

Minin?

Michajlowski

Pawlowski

Polozenko

Radzijewski

Renkis 

Sawicki

Samborski

Syczewski

Targunsk?

Trubecki

Szemet

Szczerbak

Szczerbina

Janowski

1+