M. Kopylow, prawosławna szlachta, 1864 rok:

W języku polskim – tylko lista nazwisk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz w języku rosyjskim:

Kramolij

Lawrynowska

Podkowinski

Riaszko

Szczerbinowa

Tyszkiewicz

0