M. Borodianka, prawosławna szlachta, 1864 rok:

W języku polskim – tylko lista nazwisk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz w języku rosyjskim:

Rogan-Lewicki

Prygoblenski

0