Метричне свідоцтво про шлюб, римо-католики, друга половина XIX сторіччя

Kniga_Brak

Римо-католицьке свідоцтво про шлюб другої половини XIX сторіччя (як і свідоцтво про народження) заповнюється на типовому друкованому бланці, тому потрібну інформацію можна знайти завжди у певному тому самому місці документу. На одній сторінці зазвичай міститься 1-2 свідоцтва. Мова – російська. Збоку для зручності пошуку позначено прізвище нареченого (див. фото – прізвища підкреслені).

Brak_Ru_1874

Метрика про шлюб, на мій погляд, одне з найбільш інформативних свідоцтв. Зазвичай вона дає можливість охопити повністю два покоління (нареченого з нареченою та їх батьків – всіх з іменами та прізвищами). Також у нареченого та нареченої вказано вік (досить близький до правди) та нерідко місце проживання (парафія).

Що корисного можна побачити в римо-католицькій метриці про шлюб:

Прізвище нареченого – збоку
Номер та дата вінчання (зазвичай дублюється цифрами в стовбчику та прописом у тексті)
Місце вінчання (назва костелу), ім’я та прізвище священика, дати трьох проголошень, або номер документу, що звільняє від проголошень
Статус, ім’я, прізвище, вік, іноді місце проживання (або парафія) нареченого та нареченої. Холостий або вдівець (вдова), іноді дані про попереднього чоловіка, або дружину.
Статус, імена та прізвища батьків та свідків.

Brak_Ru_1874_bg


Розшифровка тексту з свідоцтва на фотографії:

№ и фамилія новобрачныхъ: 15, Масловъ

Число венчанія: 7 Іюля

Когда? Где? Кто? И по коликократномъ оглашеніи венчалъ бракъ?: Тысяча восемьсотъ семьдесятъ четвертаго года Іюля седмаго дня въ Трояновской Римско-Католической приходской церкви Отецъ Каноникъ Карлъ Кожуховскій Настоятель оной Трояновской церкви на основаніи диспенсаціи данной местнымъ Епархіальнымъ Начальствомъ отъ 21 Іюня сего 1874 г. за №723 освобождающе отъ всехъ оглашеній.

Какихъ именно новобрачныхъ, какого состоянія, званія, возраста и прихода?: Однодворцевъ Іосифа Масло юношу 26 летъ изъ М. Троянова съ Францишкою Пухальскою 21 летъ девицею изъ д. Гвоздавы, обоихъ сея Трояновской церкви прихожанъ, по сделаніи строгаго съ обеихъ сторонъ на письме изъясненнаго изследованія о препятствіяхъ къ бракосочетанію и по неоткрытіи никакихъ, а равно по изъявленному отъ обеихъ лицъ взаимному согласію внешними знаками обнаруженному.

Кто по имени и прозваніи родители новобрачныхъ и кто поручители или свидетели?:

Однодворцевъ Теодора и Мариянны ур. Бузановской Маслов законныхъ супруговъ сына, Однодворцевъ Томаша и Юстины ур. Новицкой Пухальскихъ законныхъ супруговъ дочерью бракомъ сочеталъ и въ лице церкви торжественно поблагословилъ въ присутствии веры достойныхъ свидетелей Мещанъ Антона Пиньковскаго, Франца Уминскаго и Франца Седлецкаго и многихъ другихъ при томъ находившихся.


Переклад:

№ та прізвище молодих: 15, Маслів

Число вінчання: 7 Липня

Коли? Де? Хто? І по скількикратному оголошенню вінчав шлюб?: Тисяча вісімсот сімдесят четвертого року Липня сьомого дня в Троянівській Римо-Католицькій парафіяльній церкві Отець Канонік Карл Кожуховський Настоятель цієї Троянівської церкви на підставі диспенсації даної місцевим Єпархіальним Керівництвом від 21 Липня цього 1874 р. за №723 яке звільняє від всіх проголошень.

[це свідоцтво не зовсім типове, бо замість трьох проголошень надається інший документ (до речі, якщо його збережено в архіві – це удача для генеалога), звичний текст виглядає так (взято з другого свідоцтва): «по трикратному проголошенню з яких перше 29 Липня друге 7-го Липня, а третє 14 Липня цього року перед народом, що зібрався на літургію зроблені»]

Яких саме наречених, якого стану, звання, віку та приходу?: Однодворців Йосифа Масло юнака 26 років з М. Троянова з Францишкою Пухальською 21 рік дівицею з с. Гвоздави, обох цієї Троянівської церкви прихожан, після зробленного суворого з обох боків письмового дослідження про перешкоди до шлюбу та не знайшовши ніяких, а рівно після виявленої від обох осіб взаємної згоди зовнішніми знаками показаної.

Хто по імені та прізвиську батьки наречених і хто поручителі або свідки?:

Однодворців Теодора та Маріянни ур. Бузановської Маслів законних чоловіка і дружини сина, Однодворців Томаша та Юстини ур. Новицької Пухальських законних чоловіка і дружини донькою шлюбом поєднав та в особі церкви урочисло поблагословив в присутності віри гідних свідків Міщан Антона Піньковського, Франца Умінського та Франца Седлецького та багатьох при тому присутніх.


В скороченому вигляді необхідні дані будуть виглядати так (номер справи та сторінки, приход, дата шлюбу, статус, імена, прізвища, вік, населений пункт, іноді додаткові відомості нареченого та нареченої, імена та прізвища батьків):


ДАЖО 178/3/262
Л. 78
Костел Троянів
7 липня 1874 р.
Однодворець Йосиф Масло, 26, М. Троянів
Однодворка Францишка Пухальська, 21, с. Гвоздава
Одн. Теодор та Мариянна ур. Бузановська Масло
Одн. Томаш та Юстина ур. Новицька Пухальські


Корисні зауваження:

– Формулювання «з» або «ур.» (уродженої) позначає дівоче прізвище матері. Таким чином фразу «Теодора та Мариянни ур. Бузановської Маслів» слід розшифровувати як «Теодора Масло та Мариянни уродженої Бузановської», а не навпаки

– У нареченої може бути вказане прізвище попереднього чоловіка, а її дівоче прізвище буде записане тільки у батьків.

– У випадку, коли наречений або наречена незакононароджені, то буде вказане тільки ім’я та прізвище матері.

– Іноді буває, що частина відомостей відсутня у свідоцтві, найчастіше це прізвище матері. Бачила таке в свідоцтвах іноземних підданих.

Дивитись приклади свідоцтв про шлюб з м. Києва

3+

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*